Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 19
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Gdy skończył mowy te, wybrał się z Galileie i przyszedł do granic Judskich za Jordan. [2] »I szły za nim tłumy mnogie, a uleczył je tam. [3] »I przystąpili k niemu Faryzeuszowie kusząc go i mówiąc mu: Godzili się człowieku odpuścić żonę swą dla wszelakiej przyczyny? [4] »A on odpowiedając rzeł jim: (Aza) nie czytaliście, iż który uczynił z początku męszczyznę i niewiastę uczynił je? [5] »I rzekł: dla tego zostawi człowiek ojca i matkę i przylnie k żenie swej, i będą oboje w ciało jedno. [6] »Przeto już nie są dwie, ale ciało jedno. Co przeto Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. [7] »Mówią mu: Dla czegoż tedy Moiżesz roskazał dawać list rozwodny i odpuścić ją? [8] »Mówi jim: iż Moiżesz prze twardość serca waszego dozwolił wam odpuszczać żony wasze, lecz spoczątku nie było tak. [9] »A mówię wam: Ktoby opuścił żonę swą, jeśli nie dla porubstwa, i ożeniłby się drugą, cudzołoży, i opuszczoną pojmujący cudzołoży. [10] »Mówią mu uczniowie jego: Jeśli tak jest sprawa człowieka z żoną jego, nie potrzeba żenić się. [11] »A on rzekł im: Nie wszyscy zmieszczają rzeczy tej, ale którym dano. [12] »Bo są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się rodzili. Są też rzezańcy co rzezani od ludzi. I są rzezańcy którzy się urzezali sami dla królestwa niebieskiego.Kto może zmieścić niech zmieści. [13] »Tedy przywiedziono mu dziatki aby ręce kładł na nie i modlił się ale uczniowie zagrozili im. [14] »Lecz Jezus rzekł: Niechajcie dziatek, i nie brońcie jim przyść do mnie. Bo takich jest królestwo niebieskie. [15] »I włożywszy na nie ręce, odszedł z onąd. [16] »A oto jeden przyszedszy rzekł mu: Uczycielu dobry, co dobrego uczynię, abym miał żywot wieczny? [17] »A on rzekł mu: Co mię zowiesz dobrym? Nikt dobry, tylko jeden Bóg. A jeśli chcesz wniść do żywota, zachowuj przykazania. [18] »Mówi mu: Które? A Jezus rzekł: One: nie zabijesz, nie będziesz cudzołożyć, nie ukradniesz, nie poświadczysz fałszywie. [19] »Czci ojca i matkę, a umiłujesz bliźniego swego jako siebie samego. [20] »Mówi mu młodzieniec: Wszego tego strzegłem (zmłodości mojej) czego mi jeszce niedostawa? [21] »Rzekł mu Jezus: Jeśli doskonały chcesz być, idź przedaj imiona twoje, i daj żebrakom, a mieć będziesz skarb w niebie, i przyszedszy idź zamną. [22] »A usłyszawszy młodzieniec tę rzecz, odszedł smętny, był bo mając imiona mnogie. [23] »Jezus lepak rzekł uczniom swym: Prawdziwie mówię wam, iż bogaty trudno wnidzie do królestwa niebieskiego. [24] »I zaś mówię wam: Łatwiej jest linie przez dziurę igły przeniść, niż bogatemu do królestwa Bożego wniść. [25] »A usłyszawszy uczniowie jego zlękli się wielce mówiąc: Ktoż przeto może zbawion być? [26] »A wejrzawszy Jezus rzeł im: U ludzi to nie jest możno, lecz u Boga wszytko możno jest. [27] »Tedy odpowiedając Piotr rzekł mu: Oto my zostawili wszytko, i posliśmy za tobą, cóż przeto będzie nam? [28] »A Jezus rzekł im: Prawdziwie mówię wam, iż wy co zamną posliście, w odrodzeniu, gdy siędzie syn człowieczy na stolcu sławy swej, siędziecie i wy na dwanaście stolcach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelowych. [29] »I wszelki ktoby opuścił domy, albo bracią, albo siostry, abo ojca, abo matkę, albo żonę, albo dzieci, abo rolą dla miana mojego, tyle stokroć weźmie, i żywot wieczny odziedziczy. [30] »Mnodzy lepak pierwszy będą ostatecznymi, a ostateczni pirwszymi. 
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).