Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 16
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Przystąpiwszy Faryzeuszowie i Saduceuszowie kuszący, prosili go by im znamię znieba pokazał. [2] »A on odpowiedając rzekł im: Gdy bywa wieczór mówicie: Pogoda (będzie) czerwieni się niebo. [3] »A rano: Dzisia niepogoda, czerwieni się bo chmurno niebo. Obłudnicy postawę przedsię nieba umiecie rozsędzić, a znamion czasów niemożecie? [4] »Ród zły i cudzołożny znamienia szuka a znamienia nie dadzą jemu, tylko znamie Jony proroka. I zostawiwszy je odszedł. [5] »A idąc uczniowie jego na onę stronę, przepamiętali wziąć chlebów. [6] »A Jezus rzekł im: Patrzcie a pilnujcie się od kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów. [7] »Oni lepak rozmyślali w sobie mówiąc, iż chlebów nie wzięliśmy. [8] »A wiedząc Jezus rzekł im: Co rozmyślacie w sobie małowierni, iż chlebów nie wzięliście? [9] »Jeszczeli nie rozumiecie, ani pamiętacie piąci chlebów piąci tysiąc? A jako wiele koszów nabraliście? [10] »Ani siedmi chlebów, czterech tysięcy, i jako wiele koszów nabraliście? [11] »Jako nie rozumiecie iż nie o chlebie mówiłem wam ostrzegać się od kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów? [12] »Tedy wyrozumieli iż nie rzekł ostrzegać się od kwasu chlebowego, ale od nauki Faryzeuszów i Saduceuszów. [13] »A przyszedszy Jezus w stronę Cezaryej Filippowej, spytał uczniów swych mówiąc: Kim mię mówią ludzie syna człowieczego? [14] »A oni rzekli: Owi Johannem ponurzycielem. A ini Heliaszem, a drudzy Jeremiaszem, albo jednym z proroków. [15] »Rzekł im: A wy kim mię mienicie być? [16] »A odpowiedając Symon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus syn Boga żywego. [17] »Odpowiedając lepak Jezus rzekł mu: Błogi jesteś Symonie Bariona, ponieważ ciało i krew nie odkryła tobie, ale ociec mój który w niebiesiech. [18] »A ja lepak mówię tobie, iż ty jesteś skalny, a na tej skale zbuduję moją cerkew, a brony piekielne nie przemogą jej. [19] »I damci klucze królestwa niebieskiego, a co byś kolwiek związał na ziemi, będzie związano w niebiesiech. I cobyśkolwiek rozwiązał na ziemi, rozwiązano będzie wniebiesiech. [20] »Tedy zagroził ucziom swym aby nikomu niepowiedali, iż on jest Chrystus. [21] »Odtąd począł Jezus ukazować uczniom swym, iż musiał iść do Jerozolimy, i wiele ucierpieć od starszych, i arcyoffiarników, i księżej, i zamordowanym być, i trzeciego dnia powstać. [22] »A odwiodszy go Piotr, począł ji hamować mówiąc: Bądź sobie lutościw panie, nie będzie tobie to. [23] »A on obróciwszy się rzekł Piotrowi: Pódź ode mnie szatanie. Zawadą mi jesteś, iż nierozumiesz co Boże, ale co człowiecze. [24] »Tedy Jezus rzekł uczniom swym: Jeśli kto chce zamną przyść, niech się zaprzy siebie, i niech weźmie krzyż swój, a niech idzie zamną. [25] »Bo ktoby chciał duszę swą zachować, straci ją. A ktoby stracił duszę swą, dla mnie, najdzie ją. [26] »Co bo pomoże człowiek, chociaby świat wszystek zyskał, a duszęby swoję uszkodził? Albo co da człowiek zamianą za duszę swoję? [27] »Bo będzie (to) iż syn człowieczy przyjdzie w sławie ojca swego i z Anioły swemi, a tedy odda każdemu wedle uczynków jego. [28] »Prawdziwie mówię wam, są niektórzy tu z stojących, którzy nieskosztują śmieci, aż ujrzą syna człowieczego idącego w królestwie jego. 
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).