Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy skończył Jezus zapowiedzi dwanaścię uczniom swoim, przeszedł z onąd uczyć i przepowiedać wmieściech jich. [2] »A Johan usłyszawszy w więzieniu uczynki Chrystusowe, posławszy dwu uczniu swoich, [3] »Rzekł mu: Tyli jesteś który masz przyść, abo inego czekamy? [4] »A odpowiedając Jezus rzekł jim: Szedszy opowiedzcie Johanowi, co widzicie i słyszycie. [5] »Ślepi przeglądają, a chromi chodzą, trędowaci oczyszczają się, i głuszy słyszą, martwi powstają, a ubodzy Ewanielion przyjmują. [6] »A błogi jest, kto się nie obrazi o mię. [7] »A gdy oni poszli, naczął Jezus mówić tłumom o Johanie: Czego wyszliście do pustyni napatrzyć się? Trzcinyli od wiatru chwiejącej się? [8] »Ale co wyszliście widzieć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto którzy miękkie szaty noszą, w domiech królewskich są. [9] »Ale co wyszliście widzieć? Proroka? Tak mówię wam, i obficiej niż proroka. [10] »Ten bo jest o którym napisano: Oto ja posyłam posła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoję przed tobą. [11] »Prawdziwie mówię wam: Nie powstał między narodzonymi z niewiast, więtszy nad Johana ponurzyciela. Lecz mniejszy w królestwie niebieskiem, więtszy nadeń jest. [12] »Ode dni lepak Johana ponurzyciela aż poty, królestwo niebieskie gwałt cierpi, i gwałtownicy chwytają je. [13] »Bo wszytcy prorocy i zakon aż do Johana prorokowali. [14] »A jeśli chcecie przyjąć, ten jest Heliasz, który miał przyść. [15] »Kto ma uszy słuchać niechaj słyszy. [16] »Komu lepak przypodobam ród ten? Podobny jest pacholętom na targu siedzącym i wołającym ku towarzyszom swoim. [17] »I mówiącym: Piskaliśmy wam, a nie tańcowaliście. Narzekaliśmy wam, a nie płakaliście. [18] »Przyszedł bo Johan ani jedząc, ani pijąc, a mówią: Czarta ma. [19] »Przyszedł syn człowieczy jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek żarłok i winopijca, Celnikom przyjaciel i grzesznikom; i usprawiedliwiona jest mądrość od dzieci swych. [20] »Tedy naczął łajać miastam w których się działy rozmaite mocy jego, iż się niepokajały [21] »Biada tobie Chorazinie. Biada tobie Bethsaidanie, iż gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te mocy, które się działy w was, dawnoby w worze i w popiele kajali się. [22] »Wszakże mówię wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądny niż wam. [23] »A ty Kapernaumie któryś się aż do nieba wywyszył, aż do piekła ściągnion będziesz. Bo gdyby w Sodomach działy się te mocy, które się w tobie działy, trwałyby aż do dnia dzisiejszego. [24] »Wszakże mówię wam, iż ziemi Sodomskiej lżej będzie w dzień sądny, niż tobie. [25] »W onem czasie odpowiadając Jezus rzekł: Wyznawam tobie Ojcze, panie nieba i ziemie, iż zakryłeś to od mądrych i rozumnych, a objawiłeś niemowiątkom. [26] »Tak Ojcze, iż tak była dobra wola przed tobą. [27] »Wszytko mi jest podano od ojca mojego. Lecz nikt nie zna syna tylko Ociec, ni Ojca kto zna, tylko syn, i jeśliby komu chciał syn objawić. [28] »Przydźcie do mnie wszytcy spracowani i obciążeni, a ja uspokoję was. [29] »Weźmicie jarzmo moje na się i nauczcie się ode mnie, bo cichy jestem i pokorny sercem, a najdziecie odpoczynienie duszam waszem. [30] »Bo jarzmo moje wczaśne, a brzemię moje lekkie jest. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).