Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 10
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przyzwawszy dwanaście uczniów swych, dał im władzą nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. [2] »A dwanaście posłanców imiona są te: Pierwszy Symon rzeczony Piotr i Andrzej brat jego, Jakob Zebedeów, i Johan brat jego. [3] »Filip i Barthołomiej, Thomasz i Matheusz celnik, Jakob Alfeów, i Tadeus. [4] »Symon Kannith, i Juda Iskaryotski, który ji też zdradził. [5] »Ty dwunaście posłał Jezus zapowiedziawszy jim mówiąc: Na drogę poganów nie idźcie, a do miasta Samarytanów nie wchodźcie. [6] »Lecz idźcie raczej do owiec zginionych domu Izraelowego. [7] »A szedszy przepowiedajcie mówiąc: Iż przybliżyło się królestwo niebieskie. [8] »Niemocne udrawiajcie. Trędowate oczyściajcie. Martwe wskrzeszajcie. Czarty wyganiajcie. Darem wzięliście, darem dawajcie. [9] »Nie nabywajcie, złota ani śrebra, ani miedzi do pasów waszych. [10] »Ni tajstry na drogę, ni dwu sukien, ni botów ni laski. Bo dostojen robotnik zapłaty swej jest. [11] »A do którego kolwiek miasta albo wsi wnidziecie, wypytajcie kto w niej dostojny jest, i tam trwajcie aż wynidziecie. [12] »A wchodząc do domu pozdrawiajcie ji mówiąc: Pokój domowi temu. [13] »A jeśliby jednak on dom był dostojny, niech przyjdzie pokój wasz nań, a jeśliby nie był dostojny, pokój wasz k wam niech się wróci. [14] »A ktoby nie przyjął was, aniby słuchał słów waszych wychodząc z domu albo z miasta onego otrzęśnicie proch nóg waszych. [15] »Prawdziwie mówię wam, lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzień sądu niż miastu onemu. [16] »Oto ja posyłam was jako owce w pojśrzód wilków. Bądźcie przeto rozumni jako wężowie, a nieszkodliwi jako gołębie. [17] »A ostrzegajcie się od ludzi. Będą bo wydawać was do zborów i w szkołach swych biczować was będą. [18] »I przed starosty a Króle wodzeni będziecie na świadestwo im i poganom. [19] »A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jako albo co byście mówili, dano bo wam będzie w onej godzinie cobyście mówili. [20] »Bo nie wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówić będzie w was. [21] »Wyda lepak brat brata na śmierć i ociec dziecię. I powstaną dzieci na rodziciele a zabijać je będą. [22] »I będziecie mierzionymi u wszech prze imię moje. Kto lepak wytrwa do końca, ten zachowan będzie. [23] »A gdy was prześladować będą w mieście tem, uciekajcie do inszego. Prawdziwie bo mówię wam: nieskończycie miast Israelowych, aż przydzie syn człowieczy. [24] »Nie jest uczeń nad uczyciela, ani niewolnik nad pana swego. [25] »Dosyć uczniowi by był jako uczyciel jego, a niewolnik jako pan jego. Jeśli domowego gospodarza Beelzebubem nazwali, jako więcej domowniki jego? [26] »Przeto nie bójcie się ich. Nic bo nie jest zakrytego, co by nie miało być odkryto, i utajonego co by się nieobjawiło. [27] »Co mówię wam w ciemności mówcie na światle, a co w uszy słyszycie, opowiedajcie na dachoch. [28] »A nie bójcie się zabijających ciało, a dusze nie mogących zabić, bójcie się raczej mogącego i duszę i ciało zatracić w Gehennie. [29] »Aza nie dwa wróbla przedają za Assarion? a jeden z nich nie padnie na ziemię bez Ojca waszego. [30] »Wasze lepak i włosy głowne wszytkie policzone są. [31] »Nie bójcie się przeto, wiele wróblów przenosicie wy. [32] »Wszelki przeto kto mię wyzna przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim niebieskim. [33] »A kto by kolwiek zaprzał się mnie przed ludźmi, zaprzę się go i ja przed Ojcem moim niebieskim. [34] »Nie mniemajcie, abym przyszedł puszczać pokoju na ziemię; nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecza. [35] »Bo przyszedłem rozdwoić człowieka z ojcem jego, i córkę z matką jej, i niewiastkę z świekrą jej. [36] »A nieprzyjacioły (będą) człowiekowi domownicy jego. [37] »Kto miłuje ojca albo matkę nad mię nie jest mię dostojen. I kto miłuje syna abo córkę nad mię, nie jest mię dostojen. [38] »Kto też nie bierze krzyża swego, a nie idzie zamną, nie jest mię dostojen. [39] »Najdujący duszę swoję, straci ją; a utracający duszę swoję dla mnie, najdzie ją. [40] »Kto przyjmuje was, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego kto mię posłał. [41] »Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę prorocką weźmie. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie. [42] »I kto by wypoił jednym zmałych tych czaszę (wody) zimnej, tylko w imię ucznia, prawdziwie mówię wam, nie straci zapłaty swojej. 
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).