Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »KSięgi rodzaju Jesusa Chrysta, syna Dawidowego, syna Awrahamowego. [2] »Awraham spłodził Isahaka, a Isahak spłodził Jahakowa, Jahaków lepak spłodził Judę i bracią jego. [3] »Zaś Juda spłodził Pereca i Zaracha z Tamary, Perec lepak spłodził Checrona, a Checron spłodził Rama. [4] »Ram lepak spłodził Hamminadawa, zaś Hamminadaw spłodził Nachszona, a Nachszon spłodził Szalmona. [5] »Szalmon lepak spłodził Bohaza z Rachawy, zaś Bohaz spłodził Howeda z Ruthy, a Howed spłodził Iszaiego. [6] »Iszai lepak spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Solomona z Uryaszowej. [7] »(1:7) Solomon lepak spłodził Rechawehama, a Rechaweham spłodził Awijama. (1:8a) Awijam lepak spłodził Asę, [8] »(1:8b) a Asa spłodził Joszafata. (1:9) Joszafat lepak spłodził Jorama, a Joram spłodził Huzyiaha. [9] »(1:10) Huzyiahu lepak spłodził Jothama, a Jotham spłodził Achaza, Achaz lepak spłodził Chickijaha. [10] »(1:11) Chickijahu lepak spłodził Menaszeha, a Menasze spłodził Amona. Amon lepak spłodził Joszyiaha. [11] »(1:12a) Joszyiahu lepak spłodził Jakima, a Jakim spłodził Jechaniaha i bracią jego, czasu zaprowadzenia (do) Bawela. [12] »(1:12b) A po zaprowadzeniu (do) Bawela Jechaniah spłodził Szealtiela, a Szealtiel spłodził Zerubawela. [13] »Zerubawel lepak spłodził Awihuda, Awihud lepak spłodził Elijakima, a Eliakim spłodził Azora. [14] »Azor lepak spłodził Cadoka, a Cadok spłodził Amona, zaś Amon spłodził Elihuda. [15] »Elihud lepak spłodził Elehazara, zaś Elehazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jahakowa. [16] »Jahaków lepak spłodził Josefa męża Mariej, z której urodził się Jesus, który nazwan Chrystusem. [17] »A tak wszech rodzajów od Awrahama aż do Dawida rodzajów czternaście; a od Dawida aż do zaprowadzenia (do) Bawela rodzajów czternaście. I od zaprowadzenia (do) Bawela aż do Chrysta rodzajów czternaście. [18] »A narodzenie Chrystusa tak było. Bo gdy matka jego Maria zrękowana była za Josefa, drzewiej niż on wszedł do niej, znaleziona brzemienną od Ducha świętego. [19] »A Josef mąż jej sprawiedliwy będąc niechciał jej oskarżyć lecz był umyślił potajemnie ją odpuścić. [20] »A gdy to myślił, oto anioł Jehowy jawił się mu we śnie mówiąc: Josefie synu Dawidów, niebój się wziąć Maryą żonę twą, bo co się wniej urodziło, od Ducha świętego jest. [21] »A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jesusem, bo ten lud swój zachowa od grzechów jich. [22] »(A wszystko to było żeby się spełniło co rzeczono od Jehowy przez Proroka mówiącego: [23] »Oto panna brzemienna a urodzi syna, i nazowiesz imię jego Himmanuelem.) [24] »(1:24) A ocknąwszy Josef ze snu uczynił jako mu roskazał anioł Jehowy. (1:25a) I wziął żonę swoję, [25] »(1:25b) a niepoznał jej, aż urodziła syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jesusem. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).