Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszego człowieka nie strofuj, lecz nakłaniaj jak ojca, młodszych – jak braci; [2] »Starsze kobiety – jak matki, młodsze – jak siostry, z całą czystością. [3] »Okazuj szacunek wdowom, które rzeczywiście wdowami. [4] »Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się one najpierw uczą być pobożnymi względem własnego domu i odwzajemniać się rodzicom; jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga. [5] »Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. [6] »Lecz ta, która oddaje się rozkoszom, jest martwa, chociaż żyje. [7] »To więc nakazuj, żeby były nienaganne. [8] »A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. [9] »Do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż sześćdziesiąt lat, była żoną jednego męża; [10] »Znana z dobrych uczynków, jeśli wychowała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała strapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. [11] »Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż; [12] »Ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. [13] »Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu, i nie tylko bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. [14] »Chcę więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. [15] »Już bowiem niektóre odwróciły się i poszły za szatanem. [16] »A jeśli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. [17] »Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. [18] »Mówi bowiem Pismo: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska, oraz: Godny jest robotnik swojej zapłaty. [19] »Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. [20] »A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. [21] »Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. [22] »Rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. [23] »Samej wody już nie pij, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. [24] »Grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. [25] »Podobnie dobre uczynki są jawne, a te, które nie są, pozostać w ukryciu nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.