Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. [2] »Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. [3] »Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. [4] »Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. [5] »Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. [6] »Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] »Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. [8] »My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. [9] »Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; [10] »Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. [11] »Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. [12] »I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają; [13] »Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą. [14] »Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. [15] »Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. [16] »Zawsze się radujcie. [17] »Nieustannie się módlcie. [18] »Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Proroctw nie lekceważcie. [21] »Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. [22] »Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. [23] »A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. [24] »Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona. [25] »Bracia, módlcie się za nas. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. [27] »Zaklinam was na Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim świętym braciom. [28] »Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.