Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak, bracia święci, uczestnicy wezwania niebieskiego, patrzcie na apostoła i arcykapłana wiary naszej, Jezusa: [2] »wiernego temu, który go postanowił, jako był i Mojżesz we wszystkiem domu jego. [3] »Albowiem chwała, której on dostąpił, o tyle jest większa od chwały Mojżeszowej, o ile chwała budowniczego większa jest od chwały domu, który on zbudował. [4] »Każdyć dom ma kogoś, kto go zbudował, ale wszystkie rzeczy stworzył Bóg. [5] »Mojżesz był wiernym we wszystkim domu jego jako sługa, aby świadczył o wszystkiem, co mu kazano było mówić: [6] »ale Chrystus jest jako syn w domu jego, a tym domem jesteśmy my, jeżeli ufność i chlubę nadziei aż do końca mocno chowamy. [7] »Przetoż, jak mówi Duch święty: "Dzisiaj, jeżeli usłyszycie głos jego, [8] »nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Rokoszu w dzień kuszenia na puszczy, kędy mię kusili ojcowie wasi. [9] »Doświadczali mię, choć patrzyli na sprawy moje przez czterdzieści lat. [10] »I dlatego też rozgniewałem się na on ród i rzekłem: Ci zawsze błądzą sercem: nie poznali oni dróg moich: [11] »Przetożem poprzysiągł w gniewie moim: Nie wnijdą oni do odpocznienia mego". [12] »Patrzcież, bracia, iżby snadź nie było w którym z was serca złego i niewiernego, by miało odstąpić od Boga żywego: [13] »ale napominajcie codzień jeden drugiego, dopóki trwa czas nazwany "dzisiaj", aby którego z was nie zatwardziła ułuda grzechu. [14] »Staliśmy się wprawdzie uczestnikami życia Chrystusowego, ale potrzeba nam jeszcze, abyśmy początek życia jego zachowali wiernie aż do końca: [15] »dopóki się nam mówi: Dzisiaj, jeżeli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w onym Rokoszu. [16] »Bo którzy to byli, co słyszeli głos jego, a wzburzyli się przeciwko niemu? Wszak nie byli to wszyscy, którzy pod wodzą Mojżesza wyszli byli z Egiptu. [17] »Na kogóż tedy gniewał się on przez lat czterdzieści? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli, i których trupy legły na puszczy? [18] »A którymże poprzysiągł, iż nie mieli wnijść do odpocznienia jego, jeżeli nie tym, którzy nie byli wierni? [19] »Widzimy tedy, że nie mogli oni tam wnijść dla niedowiarstwa swego. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.