Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 1
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy już wielokrotnie i w wieloraki sposób mówił Bóg dawniej do ojców naszych przez proroków, [2] »naostatek tymi dniami mówił do nas przez syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego uczynił też i wieki. [3] »Ten będąc jasnością chwały jego i wyrażeniem istoty jego, i dzierżąc wszystko władnem swem słowem, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, siedzi na prawicy Majestatu na wysokości. [4] »Stał się tem wyższym od aniołów, im osobliwsze nad nich odziedziczył imię. [5] »Bo do któregoż kiedy z aniołów powiedział Bóg: "Tyś mój syn, jam dziś zrodził ciebie"? Innym razem: "Ja mu ojcem będę, a on mi będzie synem"? [6] »I gdy znowu wprowadza na świat tego pierworodnego swego, powiada: "Niechaj mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży". [7] »O aniołach mówi się tak: "Aniołów swoich czyni on jako wiatry, i sług swoich jako płomienie ognia". [8] »O synu zaś: "Stolica twoja, Boże, na wieki wieków: berło sprawiedliwości, berło królestwa twego". [9] »"Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości: dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój, olejkiem wesela nad współtowarzyszów twoich". [10] »I jeszcze: "Na początku tyś utwierdził ziemię, o Panie, a dziełem rąk twoich niebiosa: [11] »one zaginą, a ty trwać będziesz: wszystkie jako szata zwietrzeją, [12] »i jako odzienie odmienisz je: a ty tenże sam, i lata twoje nie ustaną". [13] »Albo do którego kiedy z aniołów powiedział: "Siedź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem stóp twoich"? [14] »Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, rozsyłanymi na posługę tym, którzy dziedzictwo zbawienia wziąć mają? 
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.