Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat: Filemonowi miłemu i pomocnikowi naszemu [2] »i Appii, siostrze najmilszej, i Archippowi, naszemu towarzyszowi broni, i wiernym, którzy się zbierają, w twym domu. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, [5] »słysząc o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa, i wszystkich świętych, [6] »tak, iż społeczność twej wiary jawna jest przez uznawanie wszystkiego dobrego, jakie się u was dzieje dla Chrystusa Jezusa. [7] »Albowiem wielką miałem pociechę i radość z miłości twej, bracie, iż przez ciebie serca wiernych, pokrzepione zostały. [8] »Przetoż, aczkolwiek mam pełną swobodę rozkazywać tobie, gdzieby zaszła tego potrzeba, [9] »gdy jednak jesteś taki, ja, jako Paweł, starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa, [10] »proszę cię raczej dla miłości: a proszę cię za synem moim, którego stałem się ojcem w więzieniu, za Onezymem. [11] »Był czas, kiedy żadnego nie miałeś zeń pożytku, lecz teraz i dla mnie i dla ciebie jest on użyteczny. [12] »Więc go odsyłam tobie, a ty go przyjmij jako serce moje. [13] »Myślałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w więzach, które noszę dla Ewangelji: [14] »wszelakoż nie chciałem nic czynić bez zezwolenia twego, aby dobrodziejstwo twoje nie było jakoby wymuszone, lecz z dobrej woli. [15] »Bo być może dlatego odbiegł on ciebie na czas krótki, abyś ty go przyjął z powrotem na wieki: [16] »już nie jako niewolnika, ale, zamiast niewolnika, jako najmilszego brata, jakim jest on zwłaszcza dla mnie, a jakoż daleko więcej dla ciebie: wedle ciała, i w Panu! [17] »Jeśli mię tedy masz za towarzysza, przyjmij go jako mnie. [18] »A jeśli ci szkodę jaką wyrządził, albo co winien, mnie to przyczytaj. [19] »Ja, Paweł, piszę to własną ręką: Ja ci to zwrócę: żeby już nic tobie nie mówić o tem, żeś mi i samego siebie winien. [20] »Tak, bracie! Niechże i ja mam korzyść z ciebie w Panu. Pokrzep me serce w Panu! [21] »Piszę to tobie, ufny w posłuszeństwo twoje: bo wiem, że uczynisz i więcej, niż mówię. [22] »A równocześnie przygotuj mi też u siebie gospodę: bo się spodziewam, iż przez modlitwy wasze darowan wam będę. [23] »Pozdrawia cię Epafras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie, [24] »Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, pomocnicy moi. [25] »Łaska Pana, naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym! Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.