Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Tytusa » Rozdział 1
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa, posłany dla wiary wybranych Bożych, i aby poznali należycie prawdę, która wiedzie do pobożności [2] »dla nadziei żywota wiecznego, obiecanego z dawien dawna od Boga, który nie kłamie: [3] »i który czasu swojego objawił swe słowo przez opowiadanie, które mi jest zwierzone według rozkazania Zbawiciela naszego, Boga: [4] »Tytusowi, miłemu synowi przez wiarę, która jest nam wspólna. Łaska i pokój od Boga Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. [5] »Dlatego zostawiłem ciebie na Krecie, abyś zarządził to, czego niedostaje, i postanowił przełożonych po miastach, jakom ci był rozkazał. [6] »Mają to być ludzie nieposzlakowani, jednożeńcy, których dzieci wyznają wiarę Chrystusową, nie są pomawiane o rozwiązłość, i nie krnąbrne. [7] »Biskup bowiem winien być nieposzlakoway, jako włodarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie skory do picia i bicia, nie chciwy szkaradnego zysku, [8] »ale gościnny, miłujący co dobre, trzeźwy w sądzie, sprawiedliwy, świątobliwy, powściągliwy: [9] »trzymający się słowa prawdy, zgodnego z nauką: aby sposobny był napominać w zdrowej nauce, i karcić opornych. [10] »Bo wielu jest krnąbrnych, gadatliwych, i zwodzicieli, zwłaszcza pomiędzy tymi, którzy są z obrzezania: [11] »którym trzeba gęby zatykać, bo całe domy wywracają, ucząc nie tak, jak należy, dla zysku szpetnego. [12] »Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: Kreteńczycy zawsze są łgarze, złe bestje, brzuchy leniwe. [13] »Świadectwo to prawdziwe jest. Dlatego też masz karcić ich ostro, aby zdrowi byli w wierze: [14] »a nie zajmowali się baśniami żydowskiemi i rozkazami ludzi, którzy się odwracają od prawdy. [15] »Czystym wszystko jest czyste, a pokalanym i niewiernym nic niema czystego: owszem skalane są u nich i umysł i sumienie. [16] »Utrzymują, iż Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają: bo są obmierzli, nieposłuszni w wierze, i do żadnego dobrego uczynku nieprzydatni. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.