Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszyscy, co są pod jarzmem, niewolnicy mają uważać swych panów za godnych wszelkiej pamięci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione. [2] »A ci, którzy mają panów wiernych, niechaj ich nie lekceważą, że są ich braćmi: ale tem więcej niechaj im służą, iż to są wierni i Bogu mili, którzy z dobrej ich służby korzystają. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. [3] »Jeśliże kto inaczej uczy, a nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa i nauki, wiodącej do pobożności, [4] »taki pyszny jest, a nic nie umie, ale choruje na wszczynanie sporów i kłócenie się o słowa: z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, [5] »walki ustawiczne ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy mniemają, że pobożność jest zyskiem. [6] »Juściż wielkim jest zyskiem pobożność, ale gdy się łączy z przestawaniem na swojem. [7] »Bośmy nic na ten świat nie przynieśli, bezwątpienia nic też z niego wynieść nie możemy. [8] »Ale skoro mamy żywność, i czem się przyodziać, na tem poprzestawajmy. [9] »Bo którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokusy, i w sidła djabelskie, i w wiele pożądliwości niepotrzebnych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę. [10] »Albowiem korzeń wszystkiego złego jest chciwość. Niektórzy tą żądzą zapaleni, popadli w błędy, odstąpili od wiary, i uwikłali się w mnóstwo boleści. [11] »A ty, o człowiecze Boży, chroń się tych rzeczy: a pilniuj raczej sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości. [12] »Potykaj się dobrem potykaniem wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwan, i dla którego złożyłeś dobre wyznanie wiary przed wieloma świadkami. [13] »Przykazuję tobie przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który pod Ponckim Piłatem złożył świadectwo, wyznanie piękne: [14] »abyś zachował rozkazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »którego w swym czasie okaże błogosławiony i jedyny mocarz, Król królów, i Pan panujących: [16] »który jeden ma nieśmiertelność, i mieszka w światłości nieprzystępnej: którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może: któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. [17] »Bogatym tego świata pokazuj, aby się nie pysznili, i nadziei swej nie pokładali w bogactwach niepewnych, lecz w Bogu żywym który obficie użycza nam wszystkiego ku używaniu: [18] »żeby dobrze czynili, w uczynki dobre się bogacili, szczodrze i chętnie drugim udzielali, [19] »i jako dobrą podstawę, zbierali sobie skarb na przyszłość, aby dostąpili żywota prawdziwego. [20] »O Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu: unikając światowych słów nowotnych, sprzeczności nauki, fałszywie noszącej to miano. [21] »Niektórzy przystawszy do niej, odpadli od wiary. Łaska niech będzie z tobą! Amen. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.