Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 3
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Naostatek, bracia, módlcie się za nas, aby się rozchodziło słowo Boże, i było wsławione, jako i u was: [2] »abyście byli wyzwoleni od ludzi przewrotnych i złośliwych: bo nie wszystkim dano jest wierzyć. [3] »A wierny jest Bóg: on was utwierdzi, i ustrzeże od złego. [4] »O was zaś mamy ufność w Panu, że co rozkazujemy, to wy i czynicie, i czynić będziecie. [5] »A Pan niech prostuje serca wasze ku miłości Bożej, i ku cierpliwości Chrystusowej. [6] »A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, żyjącego w próżniactwie, a nie według podanej przez nas nauki. [7] »Sami wszak wiecie, jako nas naśladować macie: bośmy u was nie próżnowali, [8] »i niczyjego chleba darmo nie jedli: aleśmy w trudzie i w umęczeniu we dnie i w nocy pracowali, abyśmy dla nikogo z was ciężarem nie byli. [9] »Nie żebyśmy tego prawa nie mieli, ale chcieliśmy samych siebie podać wam za przykład, abyście nas naśladowali. [10] »Bo gdyśmy byli u was, to wam nakazywaliśmy: że kto nie chce pracować, niechaj też nie je. [11] »Słyszeliśmy bowiem, iż niektórzy między wami w próżniactwie żyją: nic nie robiąc, a sprawami cudzemi się bawiąc. [12] »Takowym rozkazujemy, i upominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracując, własny chleb pożywali. [13] »A wy, bracia, czyńcie dobrze, i nie ustawajcie. [14] »Jeśliże kto jest nieposłuszny naszemu słowu w tym liście, takiego oznaczcie, i z nim nie przestawajcie, aby się zawstydził: [15] »nie poczytujcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz jako brata strofujcie. [16] »A sam Pan pokoju niech wam daje pokój zawsze na wszelkiem miejscu. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. [17] »Pozdrowienie ręką moją, Pawłową: znak w każdym mym liście: oto tak piszę: [18] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi! Amen. 
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.