Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego połączenia się z Nim: [2] »abyście nie tak rychło tracili spokój wewnętrzny, niech was nie zastrasza ani duch jaki, ani powiedzenie, ani list rzekomo przez nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański. [3] »Niechaj was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: wpierw bowiem przyjdzie odstępstwo, i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia: [4] »który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co zowią Bogiem, i co odbiera cześć boską: tak, że usiędzie w kościele Bożym, wydając siebie za Boga. [5] »Nie pamiętacie, że gdym jeszcze był u was, tom wam mówił? [6] »A i to też wiecie, co go teraz wstrzymuje, aby się objawił czasu swego. [7] »Bo tajemnica bezbożności jest już czynna: tylko że ten, który teraz wstrzymuje, wstrzymywać będzie, aż zostanie usuniętym z pośrodka. [8] »A wtedy objawi się on bezbożnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust Swoich, i zatraci jasnością przyjścia Swego. [9] »A on bezbożnik przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, i znakami, i cudami kłamliwymi, [10] »i z wszelkiemi sposoby uwodzenia w bezbożność tych, którzy giną: przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. [11] »Dlatego pośle Bóg na nich omamienie błędu, aby uwierzyli kłamstwu: [12] »iżby osądzeni byli wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz przyzwolili nieprawości. [13] »Ale my za powinność poczytujemy sobie Bogu dziękować zawsze za was, umiłowani od Boga bracia, że Bóg wybrał was jako pierwociny ku zbawieniu przez poświęcenie Ducha, i przez wiarę w prawdę: [14] »do czego też was wezwał przez nasze opowiadanie Ewangelji, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Przeto stójcie mocno, bracia, a trzymajcie się podania, któregoście się nauczyli, bądź przez mowę ustną, bądź przez list nasz. [16] »A sam Pan nasz Jezus Chrystus, i Bóg, a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam wieczne pocieszenie i dobrą nadzieję w łasce, [17] »niech krzepi serca wasze, i utwierdza was we wszelkim dobrym uczynku i słowie. 
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.