Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasie i o godzinie nie potrzebujecie, bracia, abyśmy wam pisali [2] »gdyż sami to dobrze wiecie, że dzień Pański, jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. [3] »Bo gdy oni mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo! tedy nagle przyjdzie na nich zatracenie, jako bóle rodzącej, a nie ujdą. [4] »Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, iżby on dzień miał was zaskoczyć jako złodziej: [5] »bo wszyscy wy jesteście synami światłości, i synami dnia: my nie należymy do nocy, ani do ciemności. [6] »Przetoż nie śpijmy, jak drudzy: ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] »Bo którzy śpią, w nocy śpią: a którzy się upijają, w nocy się upijają. [8] »Ale my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, obleczeni w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia: [9] »gdyż nie ku temu przeznaczył nas Bóg, iżbyśmy zasłużyli na gniew, lecz żebyśmy pozyskali zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [10] »który umarł za nas, abyśmy, bądź czuwamy, bądź śpimy, społem z Nim żyli. [11] »Przetoż pocieszajcie siebie nawzajem, i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. [12] »A prosimy was, bracia, abyście szanowali tych, którzy pracują między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominają was, [13] »i żebyście ich wielce miłowali dla pracy ich. Pokój między sobą chowajcie. [14] »Prosimy też was, bracia, karćcie natrętnych, cieszcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, ze wszystkimi cierpliwi bądźcie. [15] »Patrzcie, aby kto komu złem za złe nie oddawał: lecz co dobrego jest, to zawsze pilnie czyńcie, jeden drugiemu, i wszystkim. [16] »Zawsze się weselcie. [17] »Bez przestanku się módlcie. [18] »Za wszystko dziękujcie: bo tego żąda Bóg przez Jezusa Chrystusa od was wszystkich. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Daru proroctwa nie lekceważcie. [21] »A wszystkiego doznawajcie: co dobre, tego się trzymajcie. [22] »Wszystkiego, co ma pozór złego, unikajcie. [23] »A Bóg pokoju niech was nawskróś poświęci, aby wszystek duch wasz, i dusza, i ciało, bez nagany zachowane były na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. [24] »Wierny jest Bóg, który was wezwał: On też tego dokona. [25] »Bracia, módlcie się za nas. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. [27] »Zaklinam was przez Pana, aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.