Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Kolosan » Rozdział 2
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pragnę bowiem, abyście wiedzieli o tem, jak usilnie troszczę się o was, i o tych, co są w Laodycei, i o wszystkich, którzy nie znają mię z widzenia: [2] »aby nie brakło pokrzepienia sercom ich, iżby zjednoczeni w miłości, osiągnęli całe bogactwo pełnego zrozumienia, doszli do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa: [3] »w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. [4] »To zaś powiadam wam dlatego, aby nie podszedł zwodniczemi mowy. [5] »Bo chociaż ciałem nieobecny jestem, ale duchem jestem z wami: i cieszę się, widząc porządek wasz i stateczność wiary waszej w Chrystusa. [6] »Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa, Pana, tak w nim chodźcie: [7] »wkorzenieni, i wybudowani w nim i umocnieni w wierze, jakoście się jej nauczyli, pomnażając się w niej, i dziękując za nią. [8] »Patrzcie, by kto was nie oszukał przez mądrość światową, która czczem jest mamidłem, i opiera się na podaniach ludzkich i na początkowych ustawach ziemskich, a nie ma Chrystusie: [9] »gdyż w nim mieszka wszystka pełność Bóstwa cieleśnie: [10] »w nim wy też zostaliście napełnieni, boć on głową wszystkich księstw i władz: [11] »w nim i obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką ludzką uczynionem, przez zwleczenie ciała cielesnego, przez obrzezanie Chrystusowe: [12] »z nim społem pogrzebieni zostaliście we chrzcie, w nim też zmartwychwstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. [13] »I was, którzyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzezanem ciele waszem, ożywił razem z nim, gdy darował wam wszystkie grzechy; [14] »zmazał przeciwny nam cyrograf z ustawami jego, i całkiem go zniszczył, przybiwszy do krzyża: [15] »rozbroił księstwa i władzę, i wywiódł je na widowisko jawnie, tryumfując nad niemi w Chrystusie. [16] »Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu jedzenia lub picia, albo w przedmiocie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu: [17] »co wszystko jest cieniem rzeczy, które przyjść miały, a których ciałem jest Chrystus. [18] »Niechaj was nie uwodzi, kto podoba sobie w uniżaniu się i w oddawaniu czci aniołom, rozpowiada o tem, czego nie widział, i próżno się nadyma myślami cielesnemi: [19] »a nie trzyma się głowy, z której wszystko ciało, przez ustawy i spojenia zasilane i społem związane, przysparza sobie wzrostu, jaki mu Bóg daje. [20] »Jeśliście tedy umarli z Chrystusem początkowym ustawom ziemskim, pocóż jeszcze, jakobyście żyli życiem ziemskiem, pozwalacie rozkazywać sobie: [21] »Nie ruszajcie, ani kosztujcie, ani się dotykajcie? [22] »Wszak tyczy się to rzeczy, które się niszczą przez używanie ich, i opiera się na przykazaniach i naukach ludzkich, [23] »które mają pozór mądrości dla zmyślonego nabożeństwa, uniżania się, i morzenia ciała, nie służą jednak ku uczciwości, lecz ku zadowoleniu ciała. 
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.