Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak, bracia moi najmilsi i ukochani, wesele moje, i korono moja! tak stójcie mocno w Panu, najmilsi! [2] »Ewodyą proszę, i Syntychę proszę, aby jednomyślne były w Panu. [3] »Ciebie też, wierny mój sprzężu, upraszam, pomagaj im: gdyż razem ze mną pracowały około Ewangelii, z Klemensem, i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księgach żywota. [4] »Weselcie się w Panu zawsze, powtarzam raz jeszcze: Weselcie się w Panu! [5] »Uprzejmość wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom: Pan blizko jest. [6] »Nie troszcie się o nic: ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem potrzeby wasze Bogu przekładajcie. [7] »A pokój Boży, który wszelkie przewyższa pojęcie, niechaj strzeże serc waszych, i myśli waszych, w Chrystusie Jezusie. [8] »Naostatek, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek uczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek świętego, cokolwiek miłego, cokolwiek chlubnego: czy to jest cnota, czy to do chwalebnych należy obyczajów, to obmyślajcie. [9] »Czegoście się też odemnie nauczyli, i przyjęli, i słyszeli, i coście we mnie widzieli, to czyńcie: a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »A ucieszyłem się wielce w Panu, iżeście wkońcu rozkwitli znowu w swojem staraniu o mnie: jakoż i staraliście się, ale schodziło wam na sposobności. [11] »Nie myślcie jednak, jakobym tak mówił z powodu niedostatku: bom ja się nauczył w każdej potrzebie, w jakiej się znajduję, wystarczać sam sobie. [12] »Umiem i z biedą się sprawić, umiem i obfitować (wszędy i we wszystkiem wyćwiczony jestem), być sytym i łaknąć, obfitować i niedostatek cierpieć. [13] »Wszystko mogę w tym, który mię umacnia. [14] »Wszelakoż dobrzeście uczynili, dzieląc mój ucisk. [15] »Wszak i wy sami, o Filipjanie, dobrze o tem wiecie, iż w początkach Ewangelji, gdym opuszczał Macedonję, żadem Kościół nic mi nie udzielił na rachunek "dano i otrzymano", prócz was jednych: [16] »bo i do Tesalaniki i raz, i drugi raz, wyście mi posłali na potrzeby. [17] »Nie mówię tego, iż bym szukał datków, ale szukam owocu, któryby rósł na rachunku waszym. [18] »Ja zaś mam wszystko, i mam w obfitości: jestem napełnion po odebraniu od Epafrodyta tego, coście przysłali, a co wonnością jest wdzięczną, i przyjemną i miłą Bogu ofiarą. [19] »A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie życzenie wasze, według bogactwa swego, w chwale w Chrystusie Jezusie. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są zemną. [22] »Pozdrawiają was święci wszyscy, a zwłaszcza którzy są z cesarskiego domu. [23] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.