Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Filipian » Rozdział 1
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipach, z Biskupami i Djakonami: [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dziękuję Bogu memu, ilekroć wspominam was, [4] »zawżdy we wszystkich modlitwach moich za wszystkich was modląc się z radością: [5] »za uczestnictwo wasze w Ewangelji Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd: [6] »żywiąc tę ufność niezawodną, iż ten, który począł w was dobre dzieło, dokona go aż do dnia Chrystusa Jezusa: [7] »bo też za rzecz słuszną uważam tak sądzić o was wszystkich, ponieważ noszę was w mem sercu, a wy wszyscy tak w więzach moich, jak i w obronie i w umacnianiu Ewangelji, radości mojej uczestnikami jesteście. [8] »Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi w sercu Jezusa Chrystusa: [9] »i o to się modlę, aby miłość wasza pomnażała się coraz więcej i więcej w umiejętności i we wszelkiem rozumieniu: [10] »abyście doznawali, co lepsza, iżbyście byli czystymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy: [11] »pełni owoców sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku czci i chwale Bożej. [12] »A pragnę, bracia, abyście wiedzieli, iż to, co ze mną tu zaszło, obróciło się raczej na większą korzyść Ewangelji: [13] »tak, iż więzy moje dla Chrystusa głośnemi się stały w całej przybocznej straży cesarskiej, i pomiędzy wszystkimi innymi: [14] »a bardzo wielu z braci w Panu, ośmieleni więzami naszemi, z coraz większą odwagą, bez bojaźni, opowiadają słowo Boże. [15] »Niektórzy wprawdzie z zazdrości i dla zwady: ale inni z najlepszą też wolą opowiadają Chrystusa, [16] »inni zaś na przekór głoszą Chrystusa, nieszczerze: mniemając, że przyczynią ucisku więzom moim. [17] »Niektórzy z miłością: wiedząc, żem jest postanowion ku obronie Ewangelji. [18] »Lecz o cóż idzie? W jakibądź sposób, czy obłudnie, czy szczerze, głoszony jest Chrystus, ja się z tego cieszę. [19] »A i nadal cieszyć się będę. Wiem bowiem, że mi to pomoże ku zbawieniu za waszą modlitwą, i przy pomocy Ducha Jezusa Chrystusa: [20] »ile że tego wyczekuję i tę mam nadzieję, iż w niczem zawstydzon nie będę: lecz raczej z całą odwagą i teraz, jak zawsze, będzie uwielbion Chrystus w mem ciele, bądź przez życie, bądź przez śmierć. [21] »Bo dla mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk. [22] »Jeśliże żyć w ciele ma służyć mi do tego, abym dalej pracował z pożytkiem, tedy sam nie wiem, cobym miał obrać. [23] »Z dwu stron ściśniony jestem: pragnę rozstać się z tem życiem, a być z Chrystusem, bo to daleko, daleko lepsza: [24] »ale i pozostać w ciele, bo to potrzebniejsza dla was. [25] »A wiem to napewno, że jeśli pozostanę, pozostanę dla wszystkich was, ku waszemu pożytkowi i weselu z wiary: [26] »aby obfitowała radość wasza w Jezusie Chrystusie ze mnie, gdy znowu do was przybędę. [27] »Tylko się tak sprawujcie, jak tego wymaga godność Ewangelji, abym, czy zbliska, gdy przybędę i zobaczę was, czy też zdaleka słyszał o was, iż stoicie w jednym duchu jednomyślni, społem bojując za wiarę w Ewangelję, [28] »i że w niczem nie dajecie się zastraszyć od przeciwników: bo to dla nich przyczyna zaguby, a dla was zbawienia, a to od Boga: [29] »gdyż dana wam jest łaska dla Chrystusa, abyście nietylko weń wierzyli, ale iżbyście też dla niego cierpieli: [30] »wy, którzy macie toż samo potykanie, jakie widzieliście na mnie, a teraz o mnie słyszycie. 
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.