Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Efezjan » Rozdział 6
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu: bo to rzecz słuszna. [2] »Czcij ojca twego i matkę twoją, - toć pierwsze jest przykazanie z obietnicą -  [3] »aby ci się dobrze działo, i abyś długo żył na ziemi. [4] »A wy ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci waszych: ale je wychowujcie w karności i w upominaniu Pańskiem. [5] »Słudzy, bądźcie posłuszni panom waszym ziemskim z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca waszego, jako Chrystusowi: [6] »Nie na oko służąc, jako ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z serca: [7] »z dobrą wolą służąc, jako Panu, a nie ludziom: [8] »wiedząc, iż każdy odbierze od Pana to dobre, które czyni, bądź niewolnik, bądź wolny. [9] »I wy panowie, czyńcie względem nich toż samo, a gróźb zaniechajcie: wiedząc, że i wy, jak oni, macie tegoż samego Pana w niebiesiech: i że on nie patrzy na osoby. [10] »Naostatek, bracia, krzepcie się w Panu i w sile mocy jego. [11] »Obleczcie się w pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoło przeciwko zasadzkom djabelskim: [12] »albowiem bojowanie nasze nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko złym duchom w przestworzach niebieskich. [13] »Przetoż weźmijcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a zaopatrzeni we wszystko, dotrzymali pola. [14] »Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, i oblókłszy pancerz sprawiedliwości, [15] »i obuwszy nogi w gotowość Ewangelji pokoju: [16] »a do tego wszystkiego ujmijcie tarczę wiary, którą byście mogli zgasić wszystkie strzały ogniste złośnika: [17] »weźmijcie też, przyłbicę zbawienia, i miecz ducha (którym jest słowo Boże) [18] »ze wszelką modlitwą i błaganiem, modląc się każdego czasu w duchu: i w tym celu czuwając ze wszelką wytrwałością, i prosząc za wszystkich świętych: [19] »i za mnie, aby, gdy otworzę me usta, dane mi było słowo do śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelji: [20] »dla której poselstwo sprawuję w okowach; tak, iżbym z odwagą zastawiał się za nią, i mówił, jako mi mówić potrzeba. [21] »A iżbyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, i co czynię, opowie wam wszystko Tychikus, najmilszy brat i sługa wierny w Panu: [22] »któregom posłał do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, jak jest z nami, i żeby pocieszył serca wasze. [23] »Pokój niech będzie braciom, i miłość z wiarą od Boga Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa. [24] »Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa statecznie! Amen. 
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.