Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi, jako synowie najmilsi: [2] »a chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował was, i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę Bogu ku wdzięcznej wonności. [3] »A porubstwo, i wszelka nieczystość albo chciwość, niechaj nie będzie ani pomieniona między wami, jako świętym przystoi: [4] »ani też sprosność, ani głupie rozmowy, ani płoche żarty, które nie przystoją: ale raczej dziękczynienie. [5] »Bo to macie wiedzieć i rozumieć, iż żaden porubca, albo nieczysty, albo chciwiec (bo to jest bałwochwalstwo), nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem. [6] »Nie dawajcie się nikomu zwodzić próżnemi słowami: gdyż dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów niedowiarstwa. [7] »Nie stawajcie się tedy uczestnikami tych grzechów. [8] »Bo dawniej byliście wy ciemnością: lecz teraz jesteście światłością w Panu. Jako synowie światłości chodźcie: [9] »bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, i sprawiedliwości, i prawdzie. [10] »Doznawajcie, co miłem jest Bogu: [11] »i nic wspólnego nie miejcie z płonnymi uczynkami ciemności: ale je raczej karćcie. [12] »Bo co się u nich potajemnie dzieje, o tem wstyd i mówić. [13] »A wszystko, co jest karcone, przez światło na jaw wychodzi: bo cokolwiek staje się jawnem, światłością jest. [14] »Dlatego mówi Pismo: Ocuć się ty, który śpisz: i powstań z martwych, a oświeci się Chrystus. [15] »Patrzcież tedy, bracia, jako chodzić macie ostrożnie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy: [16] »czas okupując, ponieważ dni są złe. [17] »I dlatego nie bądźcie nierozsądnymi, ale starajcie się wyrozumieć, jaka jest wola Boża. [18] »A nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozpusty: ale napełniajcie się Duchem świętym, [19] »wygłaszając między sobą psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, nucąc i śpiewając Panu w sercach waszych: [20] »dzięki czyniąc zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu. [21] »Poddawajcie się jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. [22] »Żony niechaj będą poddane mężom swym, jako Panu: [23] »albowiem mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową Kościoła, ciała swego, którego on jest Zbawicielem. [24] »Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swym mężom we wszystkiem poddane być mają. [25] »Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i samego siebie wydał zań, [26] »aby go poświęcił, obmywszy w kąpieli z wody przez słowo żywota: [27] »aby sam sobie stawił Kościół chwalebny, bez skazy, albo zmarszczki, lub czego podobnego: ale iżby był święty i niepokalany. [28] »Tak mężowie mają miłować swe żony, jak własne swe ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. [29] »Bo nikt jeszcze nie miał w nienawiści własnego ciała: ale je żywi i pielęgnuje, jako i Chrystus Kościół: [30] »bośmy członkami ciała jego: z ciała jego i z kości jego. [31] »Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swej: i będą dwoje jednem ciałem. [32] »Tajemnica to wielka: ja zaś powiadam, w Chrystusie i w Kościele. [33] »Wszelakoż i między wami każdy z was niechaj miłuje żonę swoją jako siebie samego: a żona niech się boi męża swego. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.