Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Efezjan » Rozdział 4
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, ja więzień w Panu, abyście wiedli życie, godne powołania, do którego wezwani jesteście: [2] »ze wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc jeden drugiego w miłości: [3] »starając się pilnie o to, abyście zachowali jedność ducha, połączeni z sobą węzłem pokoju. [4] »Jedno ciało, i jeden duch, jako jesteście wezwani do jednej nadziei wezwania waszego. [5] »Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. [6] »Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich, i jest we wszystkich nas. [7] »Ale każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Chrystusowego. [8] »Dlatego mówi Pismo: Wstąpił na wysokość, powiódł z sobą jeńców, rozdał dary ludziom. [9] »Słowo "wstąpił" cóż oznacza innego, jeżeli nie to, że pierwej był on zstąpił do nizkości ziemskich? [10] »Ten tedy, który był zstąpił, onże jest, który też wstąpił nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko. [11] »I onże postanowił jednych Apostołami, a drugich Prorokami, a innych Ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami: [12] »aby wprawiali świętych do roboty w posługiwaniu, ku budowaniu ciała Chrystusowego: [13] »ażbyśmy wszyscy przyszli do jedności wiary i poznania Syna Bożego, rozwinęli się w męża doskonałego, w miarę wieku, mogącego objąć pełność Chrystusową: [14] »abyśmy już nie byli dziećmi chwiejącemi się, unoszonemi od każdego wiatru przez oszukaństwa ludzi, przez chytre ich sposoby uwodzenia w błąd: [15] »lecz żebyśmy raczej, trzymając się prawdy, w miłości, rośli we wszystkiem w tym, który jest głową, w Chrystusie, [16] »z którego wszystko ciało dobrze złożone i związane, będąc zasilanem przez wszystkie stawy, wedle czynności odmierzonej dla każdego członka, przyczynia sobie wzrostu ku budowaniu samego siebie w miłości. [17] »To tedy powiadam, i zaklinam was w Panu, abyście już nie chodzili, jako chodzą poganie w próżności umysłu swego: [18] »oni, którzy mają rozum pogrążony w ciemnościach, dalekimi są od życia Bożego dla niewiadomości, która w nich jest, dla ślepoty serca swego: [19] »a żyjąc bez nadziei, puścili się na rozpustę ku pełnieniu wszelkiej nieczystości, nienasyceni w swej żądzy. [20] »Lecz wy nie takeście się Chrystusa nauczyli. [21] »Wszak wy go słyszeliście, i w nim nauczeni zostaliście wedle prawdy, która jest w Jezusie: [22] »abyście, wraz z życiem dawniejszem, zwlekli z siebie starego człowieka, niszczonego przez żądze zwodnicze: [23] »a odnowili się duchem umysłu waszego: [24] »i oblekli się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boży w sprawiedliwości i w świętości prawdziwej. [25] »Przetoż odrzuciwszy kłamstwo, mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim: bo jesteście członkami jeden drugiego. [26] »Obruszajcie się, lecz nie grzeszcie: słońce niechaj nie zachodzi na rozgniewanie wasze. [27] »Nie dawajcie miejsca djabłu. [28] »Kto kradł, niech już nie kradnie: lecz raczej niechaj pracuje, robiąc rękoma swemi, co jest dobrego, aby miał skąd udzielić potrzebującemu. [29] »Żadna zła mowa niech nie wychodzi z ust waszych, ale taka, która służy ku zbudowaniu w wierze, iżby była darem dla słuchających. [30] »A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, który wycisnął na was swą pieczęć na dzień odkupienia. [31] »Wszelka gorzkość, unoszenie się, gniew, krzyk i bluźnierstwo niech będzie usunięte z pośród was, razem ze wszelką złością. [32] »Bądźcie raczej jedni dla drugich dobrymi, miłosiernymi, i odpuszczajcie jeden drugiemu, jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił. 
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.