Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Koryntian » Rozdział 6
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A jako pomocnicy, napominamy was, iżbyście nie nadaremno wzięli łaskę Bożą. [2] »Albowiem mówi on: Czasu pogodnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia ratowałem cię. Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia! [3] »Nie dajemy nikomu w niczem zgorszenia, aby nie ganiono służby naszej: [4] »ale we wszystkiem zalecamy siebie, jako sług Bożych, wielką cierpliwością w utrapieniach, [5] »w potrzebach, w uciskach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach: [6] »czystością, umiejętnością, pobłażliwością, dobrocią, Duchem świętym, miłością, nieobłudną, [7] »mówieniem prawdy, mocą Bożą, bronią sprawiedliwości na prawo i na lewo: [8] »w chwale i w hańbie, w osławieniu i w dobrej sławie: jako zwodziciele, a rzetelni: [9] »jako nieznani, a dobrze znani: jako umierający, a oto żyjemy: jako karani od Boga, a nie straceni: [10] »jako smętni, a zawsze weseli: jako ubodzy, a wzbogacający wielu: jako nic nie mający: a posiadający wszystko. [11] »O Koryntjanie! Usta nasze otwarte ku wam, serce nasze jest rozszerzone. [12] »Nie ciasno wam w nas: ale ciasno jest w sercach waszych: [13] »a żeście winni odpłacać się nam temże samem, mówię jak do synów, rozszerzcie się i wy. [14] »Nie ciągnijcie w jednem jarzmie z niewiernymi. Albowiem co wspólnego sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za łączność światła z ciemnością? [15] »Albo co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za część wiernemu z niewiernym? [16] »I co za zgoda Kościołowi Bożemu z bałwanami? A wszak wy jesteście Kościołem Boga żywego, jako mówi Bóg: Będę mieszkał i przechadzał się śród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą mi ludem: [17] »przeto wynidźcie z pośrodka ich, a odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego nie dotykajcie: a ja was przyjmę: [18] »i będę wam ojcem, a wy będziecie ani synami i córkami, mówi Pan wszechmocny. 
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.