Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 3
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja też, bracia, nie mogłem przemawiać do was jak do duchownych, lecz jak do cielesnych. Jak malutkim w Chrystusie [2] »dawałem wam mleko do picia, a nie pokarm twardy, bo nie byliście jeszcze dość mocni: ale i teraz nie jesteście jeszcze mocni, boście jeszcze cieleśni. [3] »Bo skoro panuje między wami zawiść i waśń, to czyż nie jesteście cieleśni, i czyż nie postępujecie pospolitym obyczajem ludzkim? [4] »Bo gdy jeden mówi: Jam Pawłów, a drugi: Jam Apollów, czy nie ludźmi jesteście? Cóż tedy jest Apollo? albo co Paweł? [5] »Słudzy tego, w któregoście wy uwierzyli, i jako każdemu dał Pan. [6] »Ja sadziłem, Apollo polewał: ale Bóg dał wzrost. [7] »A tak, ani ten, kto sadzi, jest czemś, ani kto polewa: ale Bóg, który wzrost daje. [8] »A ten, co sadzi, i ten, co polewa, jedno są: każdy zaś weźmie zapłatę swoją według wiary swej. [9] »My bowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy rolą Bożą, budowaniem Bożem. [10] »Według łaski, która mi jest dana, ja, jako budowniczy roztropny, założyłem fundament, a drugi na nim buduje. Ale każdy niech patrzy, jako na nim buduje. [11] »Bo fundamentu innego nikt założyć nie może, krom tego, który jest założon, a którym jest Chrystus Jezus. [12] »A jeśli kto na tym fundamencie kładzie w budowę złoto, srebro, kosztowne kamienie, drwa, siano, słomę: [13] »każdego robota na jaw wyjdzie: gdyż dzień Pański pokaże to: bo się w ogniu objawi, i każdego robotę, jaka jest, ogień wypróbuje. [14] »Czyja robota, którą, nadbudował, zostanie, ten zapłatę weźmie. [15] »A czyja robota spłonie, ten szkodę odniesie: sam atoli zbawion będzie: tak jednak, jakoby przez ogień. [16] »Czy nie wiecie, żeście, kościołem Bożym, i że Duch Boży mieszka w was? [17] »A jeśli kto narusza kościół Boży, tego Bóg zatraci. Albowiem kościół Boży święty jest, a tym kościołem jesteście wy. [18] »Niech się żaden nie łudzi. Jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym. [19] »Albowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisano jest: Pojman mędrców w chytrości ich. [20] »I znowu: Pan zna myśli mędrców, iż marne są. [21] »A tak niech się żaden nie chełpi z ludzi. [22] »Bo wszystko jest wasze: bądź Paweł, bądź Apollo, bądź Kefas, bądź świat, bądź życie, bądź śmierć, bądź rzeczy teraźniejsze, bądź przyszłe: bo wszystko jest wasze: [23] »wy zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. 
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.