Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 13
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie miał, miedzią jestem dźwięczną, i cymbałem brzmiącym. [2] »I gdybym miał dar proroctwa, i wiedział wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę: i miałbym wszystką wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości nie miał, niczem jestem. [3] »I gdybym rozdał ubogim na pożywienie wszystką majętność moją: i gdybym wydał ciało moje na spalenie, a miłości nie miał, nic mi nie pomoże. [4] »Miłość cierpliwa jest, dobra jest: miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, [5] »nie pożąda sławy, nie szuka swego, nie złości się, nie pamięta na urazy, [6] »nie raduje się z niesprawiedliwości, a raduje się z prawdy: [7] »na wszystko jest wyrozumiała, wszystkiemu wierzy, wszystkiego dobrego się spodziewa, wszystko znosi. [8] »Miłość nigdy nie ustaje: choć i proroctwa wyniszczeją, choć i języki znikną, choć i wiedza przeminie. [9] »Bo tylko po części wiemy, i po części prorokujemy. [10] »Ale gdy przyjdzie, co doskonałe jest, ustanie, co po części jest. [11] »Gdym był dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdym się stał mężem, pozbyłem się tego, co było dziecinne. [12] »Teraz widzimy przez zwierciadło, niejasno: lecz w on czas twarzą w twarz. Teraz wiem po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest. [13] »Teraz tedy pozostają wiara, nadzieja, miłość, to troje: a z tych największa jest miłość. 
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.