Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Łukasza » Rozdział 16
«  Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mówił też do uczniów swoich: Pewien człowiek bogaty miał włodarza, o którym mu doniesiono, że miał roztrwonić dobra jego. [2] »Zawolał go więc i rzecze, do niego: Cóż to słyszę o tobie? zdaj sprawę z włodarstwa twego, bo już więcej rządzić nie będziesz. [3] »Wtedy włodarz sam rzekł do siebie: Co mam robić, skoro mi pan włodarstwo odbiera? Kopać nie umiem, a żebrać się wstydzę. [4] »Wiem, co zrobię, abym, gdy mnie z włodarstwa złożą, znalazł kąt u kogo. [5] »I wezwał zosobna dłużników pana swego i zapytał pierwszego: Ileś winien panu memu? [6] »A ten odpowiada: Sto barył oliwy. Rzekł mu: Weź zapis swój, siądź zaraz i napisz: Pięćdziesiąt. [7] »Potem zapytał drugiego. A ty ileś winien? Odpowiedział: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź zapis i napisz: osiemdziesiąt. [8] »I pochwalił pan nieuczciwego włodarza, że tak roztropnie postąpił; albowiem synowie tego świata w rodzaju swoim są, przezorniejsi od synów światłości. [9] »A ja wam powiadam: jednajcie sobie przyjaciół nawet przez dobra niesprawiedliwe, aby was po śmierci do przybytków przyjęli wiecznych. [10] »Kto w małem jest wierny i w większem jest wierny, a kto w małem nieuczciwy, ten i w większem nieuczciwy. [11] »Jeżeliście nie byli wierni w dobrach niesprawiedliwych, kto wam prawdziwe powierzy? [12] »Jeżeli na cudzem nie umieliście być wierni, kto wam da wasze? [13] »żaden sługa nie może dwom panom służyć, bo albo pierwszego znienawidzi a drugiego pokocha, albo też pierwszego cenić będzie, a drugim wzgardzi: nie możecie służyć Bogu i Mamonowi (bogactwom). [14] »A faryzeusze, iż byli chciwi, słysząc to, drwili z niego. [15] »A on im rzekł: Wy pragniecie się okazać bez skazy wobec ludzi, ale Bóg zna serca wasze; bo co jest wyniosłe w człowieku, obrzydliwością, jest przed Bogiem. [16] »Prawo i proroctwa obowiązywały aż do Jana, odtąd królestwo Boże się głosi a każdy chce tam wejść siłą. [17] »A prędzej niebo i ziemia przeminą, niż jedna kreska wypadnie z zakonu. [18] »Kto opuszcza własną żonę i bierze inną, cudzołoży; i kto opuszczoną pojmuje, także cudzołoży. [19] »Był człowiek bogaty, który się przyodziewał w purpurę i bisior i codzień znakomitą wyprawiał ucztę. [20] »Był też i żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego, okryty wrzodami. [21] »Z odrobin, które spadały ze stołu bogacza, chciał zaspokoić głód, ale nikt mu nie dawał: tylko psy przychodziły lizać rany jego. [22] »Umarł ten żebrak i anieli zanieśli go na łono Abrahama. Umarł też i bogacz i został pogrzebany w piekle. [23] »Podniósł wtedy oczy wśród katuszy i ujrzał zdaleka Abrahama i Łazarza na łonie u niego. [24] »I zawołał do niego: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca w wodzie i ochłodził język mój, bo cierpię męki w tem płomieniu. [25] »Abraham mu rzecze: Synu, wspomnij sobie, że ci było dobrze za życia a Łazarzowi źle, a teraz on używa, a ty cierpisz. [26] »A przytem między nami a wami otchłań stoi, aby ci, którzyby stąd przejść do was chcieli albo stamtąd tutaj, przedostać się nie mogli. [27] »A on rzekł: Błagam cię tedy, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego; [28] »bo mam pięciu braci i chcę, żeby ich ostrzegł, iżby się nie dostali do tego miejsca katuszy. [29] »I rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechaj ich słuchają. [30] »Ale on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich pokutować będą. [31] »I rzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, choćby też kto i zmartwychwstał, nie uwierzą. 
«  Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl