Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Marka » Rozdział 8
«  Ewangelia Marka 7 Ewangelia Marka 8 Ewangelia Marka 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zdarzyło się potem, że znowu zebrało się mnóstwo ludu a nie mieli co jeść. Jezus zawołał uczniów i rzekł: [2] »Żal mi tego ludu; od trzech już dni przestają ze mną, a nie mają co jeść; [3] »jeśli ich rozpuszczę naczczo do domów, ustaną mi w drodze; a wielu z nich przybyło zdaleka. [4] »Odpowiadają mu uczniowie: Kto może tu na pustyni zaspokoić ich głód? [5] »I zapytał ich: Ile chlebów macie? Odpowiadają: Siedem. [6] »Kazał tedy ludowi usiąść na trawie. Wziął potem owe siedem chlebów, dzięki czynił, połamał je i rozdał uczniom, aby je przed nich kładli; i kładli przed ludem. [7] »Mieli też trochę ryb; to też pobłogosławił i kazał rozdać. [8] »Jedli i najedli się; a okruchów, co zbyło, zebrano siedem pełnych koszy. [9] »Ludzi zaś, którzy jedli, było około czterech tysięcy; poczem rozpuścił ich. [10] »I natychmiast wsiadł na łódź z uczniami i odjechał w okolice Dalmanuty, [11] »Przyszli tam do niego faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, domagając się od niego, żeby go podejść, znaku z nieba. [12] »Jezus westchnął w duchu i rzekł im: Czemu naród ten znaku żąda? Powiadam wam, że naród ten znaku nie otrzyma. [13] »I opuścił ich, wchodząc z powrotem do łodzi, aby się przeprawić za morze. [14] »Uczniowie zapomnieli zabrać z sobą chleba; został im tylko jeden chleb w łodzi. [15] »On zaś tak ich nauczał. Uważajcie a strzeżcie się kwasu faryzejskiego i Herodowego. [16] »Ale oni mówili między sobą: Nie mamy chleba. [17] »Co wiedząc Jezus, rzekł im: Dlaczego się martwicie o chleb? Jeszcze nie zdajecie sobie sprawy ani rozumiecie? Wciąż jeszcze ślepe jest serce wasze? [18] »Oczy macie, a nie widzicie? Uszy macie, a nie słyszycie? Zapomnieliście [19] »ileście koszy resztek zebrali, kiedym pięć chlebów na pięć tysięcy ludzi podzielił? Odpowiadają mu: Dwanaście. [20] »A gdym potem siedem chlebów na cztery tysiące podzielił, ileście koszy zebrali? Odpowiedzieli: Siedem. [21] »I mówił do nich: I jeszcze nie rozumiecie? [22] »Przyszli do niego z Betsaidy i przyprowadzili do niego człowieka ślepego, prosząc, żeby go dotknął. [23] »On wziął ślepego za rękę i wywiódł go na wieś: tam splunął mu na oczy, a wkładając mu ręce na nie, zapytał: Co widzisz? [24] »A on patrząc przed siebie, mówił: Dostrzegam ludzi chodzących niby drzewa. [25] »Znowu włożył mu ręce na oczy, a ślepy przejrzał; został tak uzdrowiony, że mógł widzieć wszystko zdaleka. [26] »Kazał mu wracać do domu, mówiąc: Idź do domu; a jak wejdziesz do wsi, nie mów o tem nikomu. [27] »Potem poszedł Jezus z uczniami do Cezarei Filipowej; a w drodze tak ich zapytał: Co mówią o mnie ludzie? [28] »Odpowiedzieli mu: Jedni uważają za Jana Chrzciciela, inni za Eljasza, inni za proroka. [29] »A wy za kogo mnie macie? Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystus. [30] »I zabronił im mówić o tem komu. [31] »Zaczął im wykładać, że Syn człowieczy musi wycierpieć wiele, być potępionym przez książąt, wyższych kapłanów i uczonych zakonnych, śmierć ponieść, a po trzech dniach zmartwychwstać. [32] »A mówił o tem całkiem wyraźnie. Co słysząc Piotr, wziął go na bok i zaczął mu robić wyrzuty. [33] »Ale on obrócił się i wobec uczniów zgromił Piotra, mówiąc: Odejdź ode mnie, kusicielu, bo nie myślisz według Boga, ale według ludzi. [34] »A potem zawołał lud wraz z uczniami swoimi i tak rzekł do wszystkich: Kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. [35] »Kto zechce ratować życie swoje, straci je; a kto straci życie swoje dla mnie i dla ewangelii, zachowa je. [36] »Bo i cóż pomoże człowiekowi, jeśliby świat cały posiadł, a na duszy swej szkodę poniósł? [37] »Cóż może dać człowiek wzamian za życie swoje? [38] »A ktoby się wstydził mnie albo nauki mojej między narodem tym cudzołożnym a grzesznym, również i Syn człowieczy, gdy przyjdzie w chwale Ojca z aniołami swymi, będzie się go wstydził. 
«  Ewangelia Marka 7 Ewangelia Marka 8 Ewangelia Marka 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl