Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Marka » Rozdział 11
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy byli już niedaleko od Jerozolimy i Betanji, koło góry Oliwnej, wysłał dwóch uczniów [2] »i rzekł im: Idźcie do wsi naprzeciwko a gdy tam wejdziecie, znajdziecie oślę, na którem jeszcze nikt nie jechał: odwiążcie je i przywiedźcie do mnie. [3] »A jeśliby was kto zapytał: Co robicie? odpowiedzcie, że Pan go potrzebuje i zaraz je puści. [4] »Poszli i znaleźli oślę uwiązane u wrót na dworze przy rozstaju i odwiązali je. [5] »A niektórzy z obecnych pytali ich: Co robicie? Dlaczego odwiązujecie oślę? [6] »Odpowiedzieli, jak Jezus nakazał i zostawiono ich w spokoju. [7] »Oni zaś zaprowadzili oślę do Jezusa; włożyli na nie płaszcze swoje a on wsiadł na nie. [8] »A wielu słało szaty swe po drodze; inni zaś obcinali gałązki z drzew i rzucali je na drogę. [9] »A wszyscy zarówno ci co szli na przedzie jak i ci co z tyłu, wołali jednogłośnie: Hosanna: [10] »błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi! Hosanna na wysokościach. [11] »I wszedł w Jerozolimie do świątyni, a gdy wszystko obejrzał, ponieważ późno było, odszedł z dwunastoma do Betanji. [12] »Następnego dnia gdy już wyszli z Betanji, Jezus poczuł głód. [13] »A widząc zdaleka drzewo figowe pokryte liśćmi, poszedł zobaczyć, czy nie było tam przypadkiem jakiego owocu. Gdy się jednak zbliżył, znalazł same tylko liście, bo nie była jeszcze pora na figi. [14] »Jezus rzekł: Niechaj z ciebie nikt nie je owocu na wieki! A uczniowie słyszeli to. [15] »Potem przybyli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, zaczął wypędzać wszystkich, którzy tam sprzedawali i kupowali, wywracając ławki bankierów i stołki gołębiarzy. [16] »I nie pozwalał, żeby kto przenosił rzeczy przez świątynię. [17] »A nauczał ich: Czyż nie jest napisane: Dom mój dla wszystkich narodów domem modlitwy jest? A wy uczyniliście go jaskinią zbójców. [18] »Co słysząc wyżsi kapłani i uczeni zakonni usiłowali zgubić go, ale go się bali, gdyż lud podziwiał naukę jego. [19] »O wieczornej zaś godzinie wyszedł z miasta. [20] »A rano, przechodząc, zobaczyli, że figa uschła aż do korzeni. [21] »Piotr przypomniał sobie wtedy całe zdarzenie i mówi do Jezusa: Mistrzu, patrz, oto figa, którąś przeklął, uschła? [22] »A Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. [23] »Powiadam wam, że jeśliby kto powiedział tej górze: Podnieś się a rzuć się w morze, a nie wątpliłby w sercu swojem, lecz wierzyłby mocno, że spełni się to, co powiedział, stanie mu się. [24] »DIatego mówię wam: o cokolwiek prosić będziecie na modlitwie, wierzcie, że otrzymacie a stanie się wam. [25] »A gdy staniecie do modlitwy, jeśli macie coś przeciw komu, przebaczcie, aby i ojciec wasz niebieski przebaczył wam winy wasze. [26] »Bo jeśli i wy nie przebaczycie, nie przebaczy wam też Ojciec niebieski waszych win. [27] »I znowu wrócili do Jerozolimy. A kiedy on chodził po kościele, zbliżyli się do niego wyżsi kapłani, uczeni zakonni i starsi [28] »i rzekli: Jaką władzą to czynisz? Kto cię do tego upoważnił? [29] »Jezus im odpowiedział: Ja też was zapytam o jedno: odpowiedzcie mi a powiem wam, jaką władzą to czynię. [30] »Czy chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. [31] »Oni zaś tak między sobą naradzali się: Jeśli powiemy: Z nieba, powie nam: To dlaczego nie wierzyliście mu? [32] »A jeśli powiemy: Od ludzi, boimy się ludu; wszyscy bowiem uważali Jana za prawdziwego proroka. [33] »Wobec tego odpowiadają Jezusowi: Nie wiemy: A Jezus im na to: Ani ja wam powiem, jaką władzą to czynię. 
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl