Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili doń uczniowie jego. [2] »A on począł ich nauczać i mówić: [3] »Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. [4] »Błogosławieni cisi, albowiem oni ziemię odziedziczą. [5] »Błogosławieni smutni, albowiem oni pociechy dostąpią. [6] »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. [7] »Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. [8] »Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga widzieć będą. [9] »Błogosławieni pokój niosący, albowiem synami Bożymi nazwani będą. [10] »Błogosławieni, którzy dla sprawiedliwości prześladowanie cierpią, albowiem ich jest królestwo niebieskie. [11] »Błogosławieni jesteście, gdy was znieważać i prześladować będą i kłamliwie wszelkie zło wam zarzucać dla mnie: [12] »Cieszcie się i radujcie, bo obfita jest w niebiesiech zapłata wasza. Tak prześladowali proroków, którzy byli przede mną. [13] »Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czem ją solić będą? Na nic się już nie zda, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie od ludzi. [14] »Wyście światłem świata. Nie może się ukryć miasto na górze rozłożone. [15] »Ani też zapalonej świecy nie stawia się pod dzieżą, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy w domu są. [16] »Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. [17] »Nie sądźcie, żebym przyszedł znieść zakon i proroków: nie przyszedłem obalać, lecz wypełniać. [18] »Powiadam wam, że jak długo niebo i ziemia stać będą, ani jedna jota i ani jedna kreska nie odmieni się w zakonie, dopóki się wszystko nie wypełni. [19] »Ktoby zatem naruszył choćby najmniejsze prawo i takby ludzi nauczał, będzie ostatnim w królestwie niebieskiem; ale kto będzie czynił i nauczał, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem. [20] »A powiadam wam, że jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie wyższą od sprawiedliwości uczonych zakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. [21] »Słyszeliście, iż rzeczone starym: Nie zabijaj, a ktoby zabił, sądem karany będzie; [22] »a ja wam powiadam: kto się z bratem gniewa, sądem karany będzie. A kto bratu swemu powie: głupcze, ten przed radą stanie. A kto rzecze: szaleńcze: ognia piekielnego karę poniesie. [23] »Jeśli więc ty niesiesz ofiarę swoją do ołtarza i tam wspomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie. [24] »Zostaw przed ołtarzem ofiarę swoją, a idź pierwej z bratem się pojednać, a wtedy wrócisz się i ofiarę złożysz. [25] »Zgódź się z wrogiem swoim prędko, pókiś z nim jest w drodze, by cię snać wróg nie oddał sędziemu, a sędzia straży, a stąd do więzienia. [26] »Powiadam tobie, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. [27] »Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie cudzołóż. [28] »A ja wam powiadam: wszelki, który pożądliwie spojrzy na niewiastę, już ją cudzołożył w sercu swojem. [29] »Jeśli tedy prawe twoje oko jest ci przyczyną zgorszenia, wyłup je i rzuć precz od siebie. Lepiej ci, żebyś stracił jeden z twoich członków, niżby całe ciało miało pójść do piekła. [30] »A jeżeli prawa twoja ręka jest ci zgorszeniem, odetnij ją i rzuć precz od siebie: lepiej ci niechybnie, abyś jeden z twoich członków stracił, niżby całe ciało miało iść do piekła. [31] »Owszem jest powiedziane: Ktokolwiek opuści własną żonę, niech jej da list rozwodny. [32] »Ale ja wam mówię: każdy, kto opuszcza swą żonę, za wyjątkiem poróbstwa, na cudzołóstwo ją wystawia i kto taką za małżonkę bierze, cudzołóstwo popełnia. [33] »Również słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie krzywoprzysięgaj, ale oddasz Panu przysięgi twoje. [34] »A ja wam powiadam: Nie przysięgajcie nigdy: ani na niebo, bo jest stolicą Boga; [35] »ani na ziemię, bo jest podnóżkiem nóg Jego; ani na Jerozolimę, bo miastem jest wielkiego króla. [36] »Ani się przysięgaj na swą własną głowę, bo jednego włosa nie jesteś zdolny białym lub czarnym uczynić. [37] »Ale mowa wasza niechaj będzie: tak, tak; nie, nie. A co nad to jest, od złego pochodzi. [38] »Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. [39] »A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu; przeciwnie, jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugiego. [40] »A kto się będzie z tobą po sądach wodził o ubranie twoje, oddaj mu i płaszcz. [41] »A jeśli cię kto przymuszać będzie, byś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim i drugie dwa. [42] »A jak cię kto prosi, daj; a jeśli chce u ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. [43] »Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a wrogom nienawiść okażesz. [44] »A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą; módlcie się za prześladowców i oszczerców waszych, [45] »abyście byli dziećmi Ojca waszego, który jest w niebiesiech, a którego słońce dla złych i dla dobrych wschodzi a deszcz dla sprawiedliwych i grzeszników pada. [46] »Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę weźmiecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? [47] »I jeśli będziecie pozdrawiać tylko braci waszych, cóż takiego czynicie? Czyż i poganie tak nie postępują? [48] »Bądźcież tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl