Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 3
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel nauczając na puszczę żydowską, [2] »i mówiąc: Pokutę czyńcie, bo się przybliżyło królestwo niebieskie. [3] »Ten-ci jest bowiem, którego przepowiedział prorok Izajasz, kiedy mówił: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. [4] »A ten Jan miał odzienie z sierści wielbłąda, i pas skórzany około swych bioder, a pokarmem mu były szarańcze i miód leśny. [5] »Wychodziła wtedy do niego Jerozolima i wszystka ziemia żydowska i cały kraj nadjordański, [6] »i chrzcili się wszyscy w Jordanie u niego, pokutę z grzechów czyniąc. [7] »Ale kiedy widział wielu Faryzeuszów i Saduceuszów, przystępujących do jego chrztu, odezwał się do nich: Pokolenie jaszczurcze, kto was nakłonił uciekać przed gniewem, co idzie? [8] »Czyńcie owoce pokuty godne. [9] »A nie mówcie między sobą: Mamy ojca Abrahama. Bo ja wam powiadam, że mocen jest Bóg i z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [10] »Już bowiem siekiera przyłożona do korzenia drzew. Przeto wszelkie drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, wycięte będzie i w ogień wrzucone. [11] »Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale Ten, co po mnie przyjdzie, większy jest ode mnie a ja nie jestem godzien trzewików jego nosić: on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [12] »Dzierży on łopatę w swej ręce i wyczyści bojowisko swoje i zgarnie pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym. [13] »Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, by się ochrzcić u niego. [14] »Ale Jan się wzbraniał przed tem i mówił: Ja mam być ochrzczony przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? [15] »A Jezus odpowiadając tak mu rzecze: zostaw to narazie; tak bowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I Jan wtedy się zgodził. [16] »I zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. A oto niebiosa rozwarły się nad nim i ujrzał Ducha Świętego zstępującego niby gołębicę, który na nim spoczął. [17] »I oto głos dał się słyszeć z nieba: Ten jest syn mój miły, w którym upodobałem sobie. 
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl