Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem wyszedł Jezus z kościoła i odchodził z miejca świętego. Zbliżyli się wtedy uczniowie do niego i zwracali jego uwagę na zabudowania świątyni. [2] »A on im rzekł: Widzicie to wszystko? Powiadam wam, że nie zostanie z tego kamień na kamieniu, któryby nie uległ zagładzie. [3] »I znowu potem, kiedy on siedział na górze Oliwnej zapytali go uczniowie na osobności: Powiedz nam, kiedy to będzie? Jaki będzie znak przyjścia twego i dokonania świata? [4] »Jezus tak im powiedział: Strzeżcie się, aby was nikt nie oszukał. [5] »Bo wielu przyjdzie w imię moje i mówić będą: Ja jestem Chrystus i wielu się oszuka. [6] »Obiją się o uszy wasze wieści o wojnach. Nie trwóżcie się, bo to przyjść musi, ale jeszcze nie koniec. [7] »Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i państwo przeciw państwu; będą głody, mory i trzęsienia ziemi we wszystkich częściach świata. [8] »Otóż to wszystko początek boleści. [9] »Wtedy was dręczyć i mordować będą; będziecie w nienawiści dla mnie u wszystkich narodów. [10] »I wielu się wtedy zgorszy i jeden drugiego zdradzać i nienawidzieć będzie. [11] »Powstanie wielu fałszywych proroków i będą zawodzić ludzi. [12] »A ponieważ nieprawość zbytnio się rozrośnie, oziębnie miłość wśród ludzi [13] »Kto jednak wytrwa aż do końca, zbawiony będzie. [14] »Ewangelja ta głoszona będzie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i dopiero wtedy przyjdzie koniec. [15] »Gdy tedy ujrzycie miejsce święte spustoszone straszliwie, jak to przepowiedział prorok Daniel, - kto czyta, niech zrozumie -  [16] »wtedy kto jest w ziemi żydowskiej niech ucieka w góry; [17] »a kto jest na dachu, niech nie schodzi po rzeczy do domu; [18] »a kto na polu, niech się nie wraca po ubranie swoje. [19] »Biada brzemiennym i matkom karmiącym w one dni! [20] »Módlcie się, aby wam nie przyszło uciekać zimą, albo w szabat, [21] »bo taki będzie w owe czasy ucisk, jakiego od początku świata nie było ani będzie. [22] »I gdyby nie były skrócone te dni, niktby nie ocalał, ale dla wybranych skrócone będą. [23] »Jeśli wam wtedy kto powie: Oto tu, oto tam jest Chrystus, nie wierzcie. [24] »Albowiem powstaną fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby nawet wybranych (jeśli to możliwe) w błąd wprowadzić. [25] »Przepowiadam wam to. [26] »I dlatego, jeśli wam powiedzą: Oto jest na puszczy, nie wychodźcie; oto we wnętrzu domu, nie słuchajcie. [27] »Jak bowiem błyskawica wychodzi ze wschodu i jawi się na zachodzie, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. [28] »Gdzie będzie żertwa, tam i orły się zbiorą. [29] »Zaraz po owych strasznych dniach słońce się zaćmi, księżyc światło wstrzyma, gwiazdy będą spadać z nieba a moce niebieskie poruszone będą. [30] »Wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego: i będą płakać wszystkie ludy ziemi, widząc syna człowieczego na obłokach niebieskich w całym blasku potęgi swej i majestatu. [31] »On wyśle anioły swoje i głosem trąby straszliwym z czterech stron świata od krańca do krańca, zgromadzą wybranych jego. [32] »Bierzcie przykład z figi. Kiedy gałęzie stają się miękkie i zaczynają okrywać się liśćmi, wiecie, że lato już blisko. [33] »Podobnie gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że już idzie. [34] »Powiadam wam: jeszcze nie przeminie to pokolenie, gdy się to wszystko stanie. [35] »Niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. [36] »O tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, tylko Ojciec sam. [37] »Tak będzie z przyjściem syna człowieczego, jak i za czasów Noego. [38] »Jak wtedy przed potopem ludzie jedli i pili, żenili się i wychodzili za mąż, aż do chwili kiedy Noe wszedł do arki, [39] »i niczego nie przeczuwali aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. [40] »Będzie dwóch na polu: jednego wezmą, drugiego zostawią. [41] »Będzie dwie mleć w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią. [42] »Czuwajcie przeto: bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. [43] »Bądźcie pewni, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, czuwałby i nie dałby obrabować mieszkania. [44] »Tak też i wy bądźcie gotowi, gdyż całkiem niespodzianie syn człowieczy przyjdzie. [45] »Cóż będzie słudze, którego pan nad domem swym postanowił, aby wszystkich żywił, a który był wierny i roztropny? [46] »Szczęśliwy to sługa, jeśli go pan takim znajdzie. [47] »Powiadam wam: nad całem swojem mieniem postanowi go. [48] »Ale jeśliby sługa ten był zły i mówił sobie: Pan mój jakoś nie przychodzi, [49] »i zacząłby bić inne sługi i upijać się z pijakami, [50] »i do takiego sługi pan niespodzianie przyjdzie dnia i godziny nieoznaczonej [51] »i usunie go i z obłudnikami go policzy: tam będzie płacz i zębów zgrzytanie. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl