Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 12
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Onego czasu szedł Jezus w szabat przez zboża, a uczniowie jego, głodni będąc, zaczęli zrywać kłosy i jeść. [2] »Co, gdy zauważyli faryzeusze, rzekli mu: Patrz, oto uczniowie twoi czynią, czego się czynić nie godzi w szabat. [3] »A Jezus im rzecze: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy łaknął i ci, co z nim byli? [4] »Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których ani jemu, ani towarzyszom jeść się nie godziło, ale samym tylko kapłanom? [5] »I nie czytaliście w zakonie, że w dzień sobotni kapłani gwałcą szabat, a są bez winy? [6] »Otóż powiadam wam: tu jest coś więcej niż kościół. [7] »A gdybyście rozumieli, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. [8] »Zresztą panem jest syn człowieczy i szabatu. [9] »Odszedłszy stamtąd wstąpił do bóżnicy. [10] »A był tam człowiek, który miał suchą rękę i zapytali go: Godzi się leczyć w szabat? a chcieli go oskarżyć. [11] »A on im odpowiedział: Któż z was, jeśliby miał jedną owcę a wpadłaby mu w szabat do dołu, nie weźmie jej i nie podniesie? [12] »Otóż daleko ważniejszy jest człowiek, niż owca. I dlatego godzi się czynić dobrze i w szabat. [13] »Poczem rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę swoją. Wyciągnął ją i stała się zdrowa jak i druga. [14] »Ale faryzeusze po wyjściu z bóżnicy zebrali się na naradę, jakby go usunąć ze świata. [15] »O czem gdy się Jezus dowiedział, uszedł stamtąd; a wielu za nim poszło i uzdrowił wszystkich chorych, [16] »przykazując, by nie rozgłaszali cudu, [17] »aby się w ten sposób wypełniła przepowiednia proroka Izajasza: [18] »Oto sługa mój, wybrany mój, umiłowany mój, w którym upodobała sobie dusza moja. Duch mój na nim spocznie, on sprawiedliwość narodom ogłosi. [19] »Nie będzie się spierał, nie podniesie głosu i nikt na ulicach nie usłyszy go. [20] »Trzciny nadłamanej nie skruszy, ani knotka przygasającego nie przytłumi, aż sprawiedliwość nie zatriumfuje. [21] »W nim narody nadzieję mieć będą. [22] »Przywiedziono mu wtedy opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go, tak iż mówił i widział. [23] »Zdumiewały się tem wszystkie rzesze i mówiły: Nie jest-że ten synem Dawida? [24] »Ale faryzeusze, słysząc to, odpowiadali: On wypędza złe duchy, ale mocą Belzebuba, księcia szatańskiego. [25] »A Jezus, widząc myśli ich, odpowiedział: Wszelkie królestwo podzielone w sobie, ulegnie zagładzie; i wszelkie miasto albo dom rozdzielony w sobie ostać się nie może. [26] »Jeśli więc szatan szatana wyrzuca, jest sam z sobą w niezgodzie; jakże tedy ostoi się królestwo jego? [27] »A jeśli ja przez Belzebuba wypędzam złe duchy, przez kogo wypędzają je synowie wasi? Dlatego oni będą sędziami waszymi. [28] »Ale jeśli ja duchem Bożym złe duchy wypędzam, zaiste przyszło na was królestwo Boże. [29] »Albo w jaki sposób może się ktoś dostać do domu mocarza i zrabować mu mienie, jeśliby go pierwej nie związał? Dopiero wtedy dom jego złupi. [30] »Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto ze mną nie zbiera, rozprasza. [31] »Dlatego powiadam wam: wszelki grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. [32] »Kto będzie mówił przeciw Synowi, będzie mu odpuszczone, ale kto przeciw Duchowi źle mówić będzie, nie będzie mu odpuszczone ani w tem ani w przyszłem życiu. [33] »Dajcie dobre drzewo, a i owoc będzie dobry; dajcie drzewo złe, a i owoc będzie zły; z owocu bowiem drzewo się poznaje, [34] »Pokolenie wężowe, jakże możecie mówić dobrze wy, którzy jesteście źli? bo z obfitości serca usta mówią. [35] »Dobry człowiek z dobrego skarbca dobro wydobywa, a zły człowiek ze złego skarbca wydostaje zło. [36] »A powiadam wam, że za każde próżne wyrzeczone słowo zdadzą ludzie rachunek w ostateczny dzień; [37] »albowiem z własnych twych słów sprawiedliwości dostąpisz i ze słów twoich potępienie na siebie ściągniesz. [38] »Na to odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych zakonu i faryzeuszów: Mistrzu, chcemy znaku od ciebie. [39] »A Jezus im na to: Pokolenie to przewrotne i cudzołożne znaku się domaga, ale nie będzie go miało prócz znaku Jonasza proroka. [40] »Jak bowiem był Jonasz przez trzy dni i trzy noce we wnętrzu wieloryba, tak i syn człowieczy przez trzy dni i trzy noce będzie we wnętrzu ziemi. [41] »Niniwici powstaną i na sąd z narodem tym i potępią go, iż pokutę czynili na kazanie Jonasza, a tu ktoś więcej jest, niż Jonasz. [42] »I królowa z Południa powstanie na sąd z ludem tym i potępi go, bo ona z końca świata przyjechała słuchać mądrości Salomona, a tu ktoś więcej, niż Salomon. [43] »Kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się po miejscach suchych i odpoczynku szuka, a nie znajduje go. [44] »Powiada wtedy: wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem. A wracając się, znaduje go pustym, umiecionym i czystym. [45] »Idzie wtedy, i bierze z sobą siedmiu innych duchów gorszych od siebie, i mieszkają tam, i nowy stan takiego człowieka staje się gorszy od poprzedniego. Tak też się stanie i temu narodowi złemu. [46] »Gdy on jeszcze mówił do ludu, matka jego i bracia stanęli przed domem, pytając się o niego. [47] »I ktoś rzekł do mego: Matka twoja i bracia stoją przed domem i szukają ciebie. [48] »A Jezus mu na to: Kto jest matką moją i kto jest bratem moim? [49] »I wyciągając rękę w stronę uczniów swoich, rzekł: Oto matka moja i bracia moi, [50] »Albowiem kto czyni wolą Ojca mego w niebiesiech, ten mi jest bratem i siostrą i matką. 
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl