Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 9
«  Dzieje Apostolskie 8 Dzieje Apostolskie 9 Dzieje Apostolskie 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szaweł, ciągle jeszcze zionąc groźbami i mordem przeciw uczniom Pańskim, udał się do arcykapłana, [2] »i poprosił go o listy do bóżnic w Damaszku, aby mógł uwięzić i przywieść do Jerozolimy mężów i niewiasty, zwolenników tej nauki, jeśliby ich tam znalazł. [3] »A w czasie podróży, gdy się już zbliżał do Damaszku, oblało go nagle światło z nieba. [4] »A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który doń mówił: Szawle, Szawle, czemu Mię prześladujesz? [5] »A on odpowiedział: Któż jesteś, Panie? Ów zaś na to: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz! Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. [6] »A on, strwożony i zdumiony, rzekł: Panie, co chcesz, abym uczynił? Pan zaś do niego: Wstań i wejdź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz czynić. [7] »A mężowie, którzy z nim razem podróżowali, stali zdumieni, bo słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie widzieli. [8] »Szaweł tedy podniósł się z ziemi, i chociaż otworzył oczy, nic nie widział. To też prowadząc go za ręce, przywiedli do Damaszku. [9] »I przez trzy dni tam nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. [10] »A był w Damaszku pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Do niego tedy przemówił Pan w objawieniu: Ananiaszu! On zaś odrzekł: Oto ja, Panie! [11] »A Pan do niego: Wstań, idź na ulicę, którą zowią Prostą, a w domu Judy zapytaj o Szawła z Tarsu; oto bowiem się modli. [12] »(I widzi Szaweł w objawieniu, jak mąż, imieniem Ananiasz, wchodzi i wkłada nań ręce, aby wzrok odzyskał). [13] »Ale Ananiasz odpowiedział: Panie, od wielu słyszałem o tym człowieku, ile to złego wyrządził twym świętym w Jerozolimie; [14] »a i tutaj ma władzę od arcykapłanów, by związać wszystkich, którzy wzywają twego Imienia. [15] »Ale Pan rzekł do niego: Idź, bo jest Mi on naczyniem wybranem, aby me Imię nosił przed pogany i króle i przed syny Izraela; [16] »Ja mu bowiem pokażę, ile będzie musiał wycierpieć dla Imienia mego. [17] »I odszedł Ananiasz; i wstąpił do domu, a włożywszy nań ręce, rzekł: Bracie Szawle, Pan mię posłał, - ten Jezus, co ci się ukazał w drodze, którąś jechał, - abyś wzrok odzyskał i był napełnion Duchem Świętym. [18] »I natychmiast spadły z oczu jego jakby łuski: odzyskał wzrok, wstał i chrzest przyjął. [19] »Potem, wziąwszy pokarm, przyszedł do siebie. I przebywał dni kilka z uczniami, którzy byli w Damaszku. [20] »Zaraz też głosił po bóżnicach, że Jezus jest Synem Bożym. [21] »A wszyscy, co słyszeli, zdumiewali się. i mówili: Czyż to nie ten sam, co w Jeruzalem prześladował wyznawców tego Imienia, a i tutaj przybył po to, aby ich związać i powieść do arcykapłanów? [22] »Szaweł natomiast tem odważniej występował i niepokoił Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem. [23] »A gdy wiele dni upłynęło, postanowili Żydzi go zabić; [24] »Szaweł jednak dowiedział się o ich zasadzkach. A strzegli oni bram dniem i nocą, aby go zabić. [25] »Uczniowie przeto zabrali go nocą, i spuściwszy go poprzez mur w koszu, wyprawili. [26] »A gdy przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. [27] »Barnaba tedy zabrał go, przywiódł do Apostołów i opowiedział im, jak on w drodze ujrzał Pana, że do niego przemówił, i z jaką odwagą w Imię Jezusa poczynał sobie w Damaszku. [28] »Z nimi więc przestawał; przebywał w Jeruzalem, i odważnie przemawiał w Imię Pana. [29] »Z poganami też rozmawiał i rozprawiał z Hellenistami; ale oni usiłowali go zabić. [30] »A dowiedziawszy się o tem bracia, poprowadzili go do Cezarei, i wyprawili go do Tarsu. [31] »A Kościół po całej Judei i Galilei i Samaryi żył w pokoju, i wzrastał, postępując w bojaźni Pańskiej, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. [32] »I zdarzyło się, że, gdy Piotr obchodził wszystkich, przybył do świętych, którzy mieszkali w Lyddzie. [33] »I znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasza, leżącego od lat ośmiu na łożu; a był on porażony. [34] »I rzekł mu Piotr: Eneaszu! Pan Jezus Chrystus uzdrawia cię: wstań i pościel sobie! I natychmiast powstał. [35] »I oglądali go wszyscy, co mieszkali w Lyddzie i na Saronie, którzy też nawrócili się do Pana. [36] »A była w Joppie pewna uczennica, imieniem Tabita - w przekładzie tyle, co Gazela. »Ona to spełniała wiele dobrych uczynków i dawała hojne jałmużny. [37] »I zdarzyło się w owym czasie, że zachorowała i umarła. Obmyto ją i złożono ją w górnej izbie. [38] »Ponieważ zaś Lydda leży blizko Joppy, przeto uczniowie, dowiedziawszy się, że Piotr tam przebywa, posłali doń dwóch ludzi z prośbą: Nie zwlekaj z przybyciem tu do nas! [39] »Piotr więc wstał i udał się z nimi. A gdy przybył, zaprowadzono go do górnej izby; i otoczyły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując mu suknie i płaszcze, które Gazela dla nich robiła. [40] »A Piotr usunął wszystkich precz, upadł na kolana i modlił się; potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! A ona otwarła oczy swe i, ujrzawszy Piotra, usiadła. [41] »Podał jej przeto rękę i podniósł ją, a wezwawszy świętych i wdowy, oddał ją żywą. [42] »Rozgłosiło się to po całej Joppie; i wielu uwierzyło w Pana. [43] »I wydarzyło się, że przez wiele dni Piotr przebywał w Joppie u niejakiego Szymona garbarza. 
«  Dzieje Apostolskie 8 Dzieje Apostolskie 9 Dzieje Apostolskie 10  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl