Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 6
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym jednak czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Helleniści szemrać przeciw Żydom, że ich wdowy pomijano w codziennych jałmużnach. [2] »To też Dwunastu, zwoławszy rzeszę uczniów, rzekli: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowa Bożego, a obsługiwali stoły. [3] »A zatem, Bracia, upatrzcie z pomiędzy siebie siedmiu mężów, dobrego imienia, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których moglibyśmy wyznaczyć do tego zadania. [4] »My zaś pilnować będziemy nabożeństwa i głoszenia, słowa. [5] »I podobała się ta mowa całemu ludowi. Wybrali tedy Szczepana, męża pełnego Ducha Świętego i wiary, i Filipa i Prochora, i Nikanora i Tymona i Parmenę i Mikołaja, nowonawróconego z Antyochii. [6] »Tych stawili przed Apostołami, a oni, modląc się, włożyli na nich ręce. [7] »A słowo Pańskie rosło, i zastęp uczniów mnożył się wielce w Jerozolimie; nawet bardzo wielu kapłanów poddawało się wierze. [8] »A Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie między ludem. [9] »To też niektórzy z bóżnicy, zwanej libertyńską i cyrenejską i aleksandryjską, i z tych, co pochodzili z Cylicyi i z Azyi, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem; [10] »ale nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, który przezeń przemawiał. [11] »Wtedy podsunęli mężów twierdzących, że słyszeli, jak on miotał bluźnierstwa na Mojżesza i Boga. [12] »Podburzyli też lud i starszych i uczonych; zbiegli się, porwali go i przyprowadzili przed Sanhedryn. [13] »I postawili fałszywych świadków, którzy mówili: Człowiek ten nie przestaje gardłować przeciw temu świętemu miejscu i przeciw zakonowi; [14] »słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że ten Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. [15] »A gdy wszyscy, co zasiadali w Sanhedrynie, skierowali na niego swe oczy, ujrzeli twarz jego jakby oblicze anioła. 
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl