Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 3
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Piotr i Jan wchodzili właśnie do świątyni na dziewiątą godzinę modlitwy. [2] »A w tem wnoszono pewnego człowieka, chromego od urodzenia; jego to co dzień kładziono przy bramie świątyni, zwanej Ozdobną, by prosił o jałmużnę wchodzących do świątyni. [3] »Widząc zatem, że Piotr i Jan mieli wejść do świątyni, poprosił ich o jałmużnę. [4] »Piotr zaś wraz z Janem, popatrzywszy na niego, rzekł: Spojrzyj na nas! [5] »A on uważnie popatrzył na nich w nadziei, że otrzyma co od nich. [6] »Piotr jednak rzekł: Srebra ni złota nie mam; ale co mam, to ci daję: W Imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź swobodnie! [7] »I ująwszy jego prawicę, podniósł go. A natychmiast jego nogi i kostki nabrały mocy, [8] »i zerwawszy się, stanął i chodził swobodnie. I wszedł z nimi do świątyni, i chodził i podskakiwał, wielbiąc Boga. [9] »A wszystek lud widział go, jak chodził i wielbił Boga. [10] »Poznali go też, gdyż on to był, który dla jałmużny siadywał przy Ozdobnej bramie świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt nad tem, co mu się przydarzyło. [11] »A gdy się trzymał Piotra i Jana, wszystek lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zowią Salomońskim. [12] »Co widząc Piotr, przemówił do ludu: Mężowie Izraela! Dlaczego się temu dziwicie, albo czemu się nam przypatrujecie, jakobyśmy własną mocą lub świętością sprawili, by chodził? [13] »Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście skazali, i wyparli się przed Piłatem, chociaż On osądził, że należy Go uwolnić. [14] »Wy natomiast zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a zażądaliście, by wam ułaskawił mordercę. [15] »Zabiliście tedy Sprawcę żywota, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my świadkami jesteśmy. [16] »A dla wiary w Jego Imię, Imię to postawiło na nogi tego, którego widzicie i znacie; wiara też, przez Nie działająca, wróciła mu zupełne zdrowie wobec was wszystkich. [17] »A teraz, Bracia, wiemci ja, żeście z niewiadomości działali, jako i przełożeni wasi. [18] »Bóg zaś w ten sposób, spełnił, co był zapowiedział przez usta wszystkich proroków, iż Jego Chrystus miał cierpieć. [19] »A przeto pokutujcie i nawróćcie się, by grzechy wasze były zgładzone, [20] »iżby nadejść mogły czasy pokrzepienia od Pańskiego oblicza, i by mógł być posłan Jezus Chrystus wpierw dla was obrany, [21] »któremu też należy się posiadanie nieba aż do czasów odnowienia wszechrzeczy, o czem Bóg mówił przez usta świętych i starodawnych proroków swoich. [22] »Już Mojżesz powiedział: »Proroka wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, z pomiędzy braci waszych, jako ja jestem; słuchać Go będziecie we wszystkiem, co wam powie«, [23] »»I stanie się, że każdy, ktoby nie słuchał owego Proroka, będzie wygładzon z pośród ludu«. [24] »Także i wszyscy prorocy od Samuela i dalej, którzy głos zabierali, zapowiadali również dni owe. [25] »Wyście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: »I błogosławione będą w potomstwie twojem wszystkie narody ziemi«. [26] »Dla was najpierw Bóg, wskrzesiwszy Syna swego, posłał Go do was, aby wam błogosławił, gdy się każdy nawróci z nieprawości swojej. 
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl