Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 23
«  Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł tedy, utkwiwszy wzrok w Sanhedryn, przemówił: Mężowie Bracia! ja w pełnem poczuciu dobrego sumienia służyłem Bogu aż po dzień dzisiejszy. [2] »Na to arcykapłan Ananiasz rozkazał jego otoczeniu, by go biło po twarzy. [3] »Wtedy Paweł rzekł do niego: Uderzy w ciebie Bóg, ściano pobielana! Ty siedzisz tu po to, żeby mię sądzić wedle prawa, a wbrew prawu bić mię rozkazujesz? [4] »Ale ci, co stali wokoło, rzekli: Arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? [5] »Paweł jednak odrzekł: Bracia, nie wiedziałem, że jest on arcykapłanem. Napisano bowiem: »Księciu ludu twego nie będziesz złorzeczył!«. [6] »Wiedząc zaś Paweł, że jedna część składała się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Sanhedrynem: Mężowie Bracia, jam faryzeusz, syn faryzeusza! za nadzieję zmartwychwstania potępiają mnie! [7] »A po tych jego słowach przyszło do rozruchu między faryzeuszami i saduceuszami, a w tłumie do rozdwojenia. [8] »Albowiem saduceusze twierdzą że niemasz zmartwychwstania, ni anioła, ani ducha; faryzeusze zaś uznają to wszystko. [9] »Powstał tedy krzyk wielki. A niektórzy ze stronnictwa faryzejskiego zerwali się i spierali, mówiąc: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku; może w istocie jakiś duch lub anioł do niego przemówił. [10] »Gdy zaś powstał wielki rozruch, trybun, z obawy, aby Pawła nie rozszarpano, rozkazał iść żołnierzom i wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić go do koszar. [11] »A następnej nocy Pan stanął przy nim i rzekł: Odwagi! jako bowiem świadczyłeś o Mnie w Jerozolimie, tak trzeba, abyś w Rzymie był Mi świadkiem! [12] »A z nastaniem dnia zebrali się niektórzy z Żydów i związali się przysięgą, że nie wezmą do ust ani pokarmu, ani napoju, aż Pawła zabiją. [13] »A tych, co się sprzysięgli, i było więcej niż czterdziestu. [14] »Oni to przystąpili do przedniejszych kapłanów i starszych, mówiąc: Związaliśmy się przysięgą, że niczego nie weźmiemy do ust, aż Pawła zabijemy. [15] »A przeto wy teraz wspólnie z Sanhedrynem donieście trybunowi, aby go przed wami stawił, jakobyście chcieli pewniej zbadać sprawę jego; my zaś, zanim on się zbliży, gotowiśmy go zabić. [16] »A dowiedziawszy się o tej zasadzce siostrzeniec Pawłowy, przybył i wszedł do koszar i doniósł Pawłowi. [17] »Paweł zaś przywołał do siebie jednego ze setników i rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna; ma mu bowiem coś donieść. [18] »On więc wziął go i poprowadził do trybuna i rzekł: Więzień Paweł zawezwał mię, prosząc, bym tego młodziana do ciebie przyprowadził, gdyż ma ci coś powiedzieć. [19] »A trybun wziął go za rękę, odszedł z nim na ubocze i zapytał go: Cóż to masz mi oznajmić? [20] »On zaś odpowiedział: Żydzi zmówili się, aby cię prosić, byś dnia jutrzejszego stawił Pawła przed Sanhedrynem, jakoby chcieli pewniej zbadać sprawę jego, [21] »ale ty im nie wierz; bo czyha nań w zasadzce więcej niż czterdziestu mężów, którzy związali się przysięgą, że nie wezmą do ust ani pokarmu, ani napoju, aż go zabiją. Już teraz są w pogotowiu i czekają, byś im przyrzekł. [22] »Trybun przeto odprawił młodzieńca, zakazując mu, by przed nikim nie mówił, że mu o tem doniósł. [23] »I przywoławszy dwóch setników, rzekł do nich: Od trzeciej godziny w nocy miejcie w pogotowiu dwustu żołnierzy, na podróż do Cezarei, i siedmdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników; [24] »przygotujcie też zwierzęta juczne, aby wsadzić Pawła i cało odstawić do namiestnika Feliksa. [25] »(23:25) Obawiał się bowiem, aby go snadź Żydzi nie pochwycili i nie zabili; sam zaś naraziłby się na potwarz, że był przekupiony. (23:26a) I napisał list tej treści: [26] »(23:26b) Klaudyusz Lizyasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi, pozdrowienie! [27] »Tego męża, którego Żydzi pochwycili i chcieli zamordować, uratowałem, nadbiegłszy z wojskiem, gdyż poznałem, że jest obywatelem rzymskim. [28] »A chcąc poznać winę, jaką mu zarzucano, stawiłem go przed ich Sanhedrynem. [29] »Stwierdziłem, że oskarżają go o sporne rzeczy swego zakonu, ale że on nie dopuścił się żadnej winy, godnej śmierci, lub więzienia. [30] »Gdy mi jednak doniesiono o zasadzkach, jakie mu gotują, wysłałem go do ciebie, doniósłszy też i oskarżycielom, aby przed tobą dochodzili sprawy. Bywaj zdrów! [31] »Żołnierze tedy, stosownie do danego sobie rozkazu, wziąwszy Pawła, poprowadzili go nocą do Antypatrydy. [32] »A nazajutrz, wysławszy jazdę, by mu towarzyszyła, sami powrócili do koszar. [33] »Ci zaś, po przybyciu do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim i Pawła. [34] »Gdy zaś przeczytał i postawił pytanie, z której jest prowincyi, a dowiedział się, że z Cylicyi: [35] »przesłucham cię, - odrzekł - gdy i twoi oskarżyciele przybędą. I rozkazał strzedz go w pretoryum Heroda. 
«  Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl