Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 11
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Apostołowie zaś i bracia, którzy byli w Judei, dowiedzieli się, że i poganie przyjęli słowo Boże. [2] »Gdy więc Piotr wrócił do Jerozolimy, ci, co byli z obrzezania, spierali się z nim, [3] »mówiąc: Dlaczegoś wszedł do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi? [4] »Piotr tedy rozpoczął i wykładał im po kolei, mówiąc: [5] »Modliłem się ja w mieście Joppie i w zachwycie miałem widzenie: zstępował jakiś toboł, niby wielkie prześcieradło, czterema końcami spuszczany z nieba, i doszedł aż do mnie, [6] »A oglądając go pilnie, przypatrywałem się i zobaczyłem czworonogi ziemi i dzikie zwierzęta i płazy i ptactwo powietrzne. [7] »Usłyszałem także i głos, mówiący mi: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! [8] »Ale odpowiedziałem: Przenigdy, Panie; bo nic pospolitego ani nieczystego nigdy nie weszło do ust moich! [9] »Głos zaś powtórnie odezwał się z nieba: Co Bóg oczyścił, tego ty pospolitem nie nazywaj. [10] »I wydarzyło się to po trzykroć; potem wszystko znowu wzięto do nieba. [11] »A oto zaraz w domu, gdzie byłem, stanęło trzech mężów, wysłanych do mnie z Cezarei. [12] »Duch zaś mi powiedział, bym poszedł z nimi bez żadnego zastanawiania się. Poszło zatem ze mną i tych sześciu braci, i weszliśmy do domu męża owego. [13] »I opowiedział nam, jako w swym domu ujrzał anioła, który stanął i rzekł doń: Poślij do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem, [14] »a on ci powie słowa, przez które osiągniesz zbawienie ty i cały dom twój. [15] »A gdy zacząłem mówić, padł Duch Święty na nich, tak jako i na nas w początkach. [16] »Przypomniałem sobie zatem słowo Pana, że powiedział: «Jan chrzcił wodą, wy zaś będziecie ochrzczeni Duchem Świętym». [17] »Jeśli więc Bóg udzielił im tego samego daru, jako i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, kimże ja byłem, by módz Bogu zabronić? [18] »Usłyszawszy to, zamilkli, i chwalili Boga, mówiąc: A więc i poganom udzielił Bóg pokuty, by żyli. [19] »A ci, co poszli w rozsypkę od czasu prześladowania, jakie wybuchło za Szczepana, dotarli aż do Fenicyi i Cypru i Antyochii; wszelako nie opowiadali nikomu nauki, jeno samym Żydom. [20] »Ale byli między nimi niektórzy Cypryjczycy i Cyrenejczycy; oni to, przybywszy do Antyochii, zaczęli przemawiać nawet do Hellenistów, głosząc Pana Jezusa. [21] »A ręka Pańska była z nimi, wielka też liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. [22] »I doszła o nich wieść do uszu gminy kościelnej w Jerozolimie; posłano zatem Barnabę aż do Antyochii. [23] »A gdy przybył i przekonał się o łasce Bożej, uradował się: i zachęcał wszystkich, by w Panu wytrwali w postanowieniach swego serca; [24] »bo był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana. [25] »Barnaba udał się też do Tarsu, by wyszukać Szawła; a znalazłszy go, przyprowadził do Antyochii. [26] »I przez cały rok przebywali tam w gminie kościelnej i nauczali lud mnogi, tak iż najpierw w Antyochii nazywano wyznawców Chrystusa chrześcijanami. [27] »A w owym czasie nadeszli do Antyochii prorocy z Jerozolimy; [28] »jeden z nich, imieniem Agabus, powstał i przepowiedział natchniony Duchem, że w całym świecie nastanie głód wielki, co się też stało za Klaudyusza. [29] »Uczniowie zaś, każdy wedle możności, postanowili wesprzeć braci, mieszkających w Judei; [30] »co też uczynili, wysyłając przez ręce Barnaby i Szawła swą pomoc do starszych. 
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl