Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 10
«  Dzieje Apostolskie 9 Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A żył w Cezarei pewien mąż, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską?: [2] »pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, wielki jałmużnik ludu, i ciągle rozmodlony w Bogu. [3] »On to w widzeniu na jawie, koło dziewiątej godziny dnia, ujrzał anioła Bożego, który do niego wchodził i rzekł mu: Korneliuszu! [4] »A on, uważnie spojrzawszy na niego, strachem zdjęty, zapytał: Co jest, Panie? On mu zaś odrzekł: Twoje modlitwy i twe jałmużny stanęły w pamięci przed obliczem Pana. [5] »Wyślijże, zatem mężów do Joppy, i wezwij niejakiego Szymona, zwanego Piotrem; [6] »mieszka on w gościnie u pewnego Szymona garbarza, który ma dom nad morzem; ten ci powie, coś powinien czynić. [7] »A po odejściu anioła, który doń przemawiał, wezwał dwóch domowników swoich, i bogobojnego żołnierza z pomiędzy tych, którzy byli pod jego władzą, [8] »i wyłuszczywszy im wszystko, posłał ich do Joppy. [9] »A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr koło godziny szóstej wyszedł na taras domu, na modlitwę. [10] »Ale uczuł głód i zapragnął pokarmu. A podczas gdy mu przygotowywano, wpadł w zachwyt. [11] »I ujrzał niebo otwarte i jakiś toboł zstępujący, niby wielkie prześcieradło, czteroma końcami spuszczany z nieba ku ziemi; [12] »w nim zaś były czworonogi wszelakie i ziemiopłazy i ptactwo powietrzne. [13] »Głos też odezwał się do niego: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! [14] »Ale Piotr odrzekł: Przenigdy, Panie, bom nic pospolitego lub nieczystego nigdy nie jadał. [15] »A głos znów poraz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, tego ty pospolitem nie nazywaj! [16] »To zaś wydarzyło się po trzykroć; zaraz potem wzięto toboł do nieba. [17] »A gdy Piotr sam nie wiedział, coby miało oznaczać widzenie, które ujrzał, oto mężowie, wysłani przez Korneliusza, którzy dowiadywali się o dom Szymona, stanęli przed bramą, [18] »i zawołali pytając, czy Szymon, zwany Piotrem, stoi tu gospodą? [19] »Piotr zaś myślał jeszcze o widzeniu; Duch więc rzekł do niego: Oto trzech mężów szuka cię! [20] »Wstań przeto i zstąp i udaj się z nimi bez żądnego zastanawiania się, bo Ja ich posłałem. [21] »Piotr przeto, zstąpiwszy do mężów owych, rzekł: Otom ja jest, którego szukacie; z jakiego powodu przychodzicie? [22] »A oni odpowiedzieli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, który u całego ludu żydowskiego dobre ma imię, został pouczony objawieniem przez świętego anioła, by cię do swego domu zawezwać i słów twoich słuchać. [23] »Tedy Pior zaprosił ich do wnętrza i przyjął w gościnę. A nazajutrz wstał i poszedł z nimi; niektórzy też bracia z Joppy towarzyszyli mu. [24] »Drugiego zaś dnia wszedł do Cezarei. A Korneliusz czekał na nich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. [25] »Gdy zaś Piotr wchodził, Korneliusz, wyszedłszy na jego spotkanie, upadł mu do nóg i złożył pokłon. [26] »Piotr jednak podniósł go, mówiąc: Wstań, bo i ja także człowiekiem jestem. [27] »I rozmawiając z nim wszedł. I widzi wielu, którzy się zebrali; [28] »mówi więc do nich: Wy wiecie, że to dla Żyda rzecz niedozwolona przestawać z cudzoziemcem, albo doń przychodzić; ale Bóg mi ukazał, żebym żadnego człowieka nie mienił pospolitym albo nieczystym. [29] »Dlatego bez wahania przybyłem, zawezwany. Pytam tedy, z jakiego powodu mnieście zawezwali? [30] »A Korneliusz odpowiedział: Właśnie teraz, cztery dni temu, modliłem się o godzinie dziewiątej w mym domu. A oto stanął przedemną mąż w jasnej szacie, [31] »i rzecze: Korneliuszu! modlitwa twoja została wysłuchana, a o twych jałmużnach wspomniano przed Bogiem. [32] »Poślij przeto do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem; mieszka on w gościnie u Szymona garbarza, nad morzem. [33] »Bez zwłoki przeto posłałem po ciebie, a tyś dobrze zrobił, żeś przyszedł. Teraz więc my wszyscy stoimy tu przed tobą, aby słuchać wszystkiego, co ci Pan zlecił. [34] »A Piotr, otworzywszy usta, przemówił: Prawdziwie się przekonywam, że Bóg nie patrzy na osoby; [35] »ale w każdym narodzie miłym Mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje. [36] »Bóg posłał swe Słowo do synów Izraela, oznajmiając im pokój przez Jezusa Chrystusa; ten jest Panem wszystkiego. [37] »Wy wiecie o sprawie, co się wydarzyła w całej Judei, a która się zaczęła od Galilei po chrzcie, jaki Jan głosił: [38] »o Jezusie z Nazaretu, jako Bóg Go namaścił Duchem Świętym i mocą, a który przeszedł, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez czarta, bo z Nim był Bóg. [39] »My zaś jesteśmy świadkami wszystkiego, co On zdziałał w krainie żydowskiej i w Jerozolimie; Jego to zabili, powiesiwszy na drzewie. [40] »Ale Bóg Go wskrzesił dnia trzeciego, i dozwolił Mu objawić się, [41] »nie całemu ludowi, ale świadkom od Boga wybranym: nam, którzyśmy z Nim, po Jego zmartwychwstaniu, razem jedli i pili. [42] »I zlecił nam głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga Sędzią żywych i umarłych. [43] »Jemu to wszyscy prorocy dają świadectwo, że przez Imię Jego otrzymują odpuszczenie grzechów wszyscy, którzy w Niego wierzą. [44] »Podczas gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty padł na wszystkich, którzy tej mowy słuchali. [45] »Wierni tedy obrzezani, którzy przybyli z Piotrem, zdumiewali się, że łaska Ducha Świętego wylała się także na pogan. [46] »Słyszeli bowiem ich mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr przemówił: [47] »Któżby mógł wzbronić wody, by nie ochrzczono tych, co Ducha Świętego otrzymali, jako i my? [48] »I rozkazał ich ochrzcić w Imię Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy prosili go, aby pozostał przez dni kilka. 
«  Dzieje Apostolskie 9 Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl