Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 9
«  Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9 Ewangelia Jana 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przechodząc ujrzał {Jezus} człowieka, ślepego od urodzenia. [2] »Uczniowie zaś Jego zapytali Go, <mówiąc>: Mistrzu, kto zgrzeszył, że on się ślepym urodził? - czy on, czy jego rodzice? [3] »Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice; ale, aby dzieła Boże w nim się ujawniły. [4] »Ja mam pełnić dzieła Tego, co Mnie posłał, dopóki dzień jest; nadchodzi noc, w której nikt nie może działać. [5] »Jak długo pozostaję na świecie, jestem Światłem świata. [6] »Po tych słowach splunął na ziemię, i ze śliny uczynił błoto, i pomazał błotem oczy jego, [7] »i rzekł doń: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe; - co znaczy: »Posłany«. Odszedł więc, i obmył się, i przyszedł widzący. [8] »Sąsiedzi tedy i ci, co go przedtem widywali - był bowiem żebrakiem - mówili: Czyż to nie ten sam, który siadywał żebrząc? [9] »Jedni twierdzili: To on jest; inni {znowu} <mówili>: Bynajmniej! ale podobny jest do niego. On {zaś} zaręczał: To ja jestem! [10] »Pytano go zatem: Jakżeś <więc> wzrok odzyskał? [11] »Ten człowiek - odrzekł - którego zowią Jezusem, uczynił błoto, i pomazał oczy moje, i powiedział mi: »Idź do {sadzawki} Siloe, i obmyj się«. Poszedłem więc, a obmywszy się przejrzałem. [12] »I zapytano go: Gdzież On jest? Odrzekł: Nie wiem. [13] »Prowadzą tego, co <przedtem> był ślepy do faryzeuszów. [14] »A był szabat, kiedy Jezus uczynił <owo> błoto, i wzrok mu przywrócił. [15] »Znowu więc pytali go <i> faryzeusze, w jaki sposób przejrzał? On zaś powiedział im: Nałożył mi błoto na oczy, i obmyłem się, i widzę. [16] »Niektórzy więc z faryzeuszów rzekli: Nie jest od Bogu ten Człowiek, bo szabatu nie przestrzega! Inni {jednak} mówili: Jakżeby mógł człowiek grzeszny takie działać cuda? I nastąpił rozłam wśród nich. [17] »Na nowo więc zapytują ślepego: Co ty sądzisz o Nim, skoro wzrok ci przywrócił? On zaś rzekł: To prorok! [18] »Judejczycy jednak nie uwierzyli temu, że był ślepym i przejrzał, dopóki nie przywołano rodziców tego, co wzrok odzyskał. [19] »Ich tedy zapytali, mówiąc: Czy to syn wasz, o którym powiadacie, że się ślepy urodził? Jakżeż więc teraz widzi? [20] »Rodzice jego odpowiedzieli {im} i rzekli: Wiemy, że to syn nasz, i że urodził się ślepy; [21] »w jaki jednak sposób obecnie widzi, nie wiemy; nie wiemy również, kto mu wzrok przywrócił. Jego samego pytajcie; ma lata, niechże mówi sam za siebie. [22] »To powiedzieli jego rodzice, bo obawiali się Judejczyków; albowiem Judejczycy już byli uradzili wykluczyć z bóżnicy tego, ktoby ośmielił się wyznać, że Jezus jest Chrystusem. [23] »Dlatego to rodzice jego powiedzieli: »Ma lata; jego samego pytajcie«. [24] »Przy wołali więc ponownie człowieka, który przedtem był ślepy, i powiedzieli doń: Daj chwałę Bogu! My wiemy, że ten Człowiek jest grzesznikiem. [25] »Ale on {im} odrzekł: Czy jest grzesznikiem, nie wiem; jedno wiem, że byłem ślepy, a obecnie widzę. [26] »Powiedzieli mu więc <znowu>: Co ci uczynił? w jaki sposób wzrok ci przywrócił? [27] »Odrzekł im: Już wam opowiedziałem, i <nie> słuchaliście. Dlaczego znowu chcecie słyszeć? Czy może i wy pragniecie zostać uczniami Jego? [28] »Ale oni obrzucili go obelgami, i powiedzieli: Tyś jest Jego uczniem; my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza; [29] »my wiemy, że Bóg do Mojżesza przemawiał; ale skąd się Ten wziął, nie wiemy! [30] »Ów człowiek odezwał się i rzekł im: To właśnie dziwne, że wy nie wiecie, skąd On jest, a przecież On mi wzrok przywrócił! [31] »Wiemy {zaś}, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje; ale jeśli kto jest czcicielem Boga i wolę Jego spełnia, tego wysłuchuje. [32] »Od wieków nie słyszano, żeby kto ślepemu od urodzenia wzrok przywrócił. [33] »Gdyby Ten nie był od Boga, nie mógłby niczego dokonać. [34] »Odpowiedzieli mu i rzekli: W grzechach całyś się urodził, i ty chcesz nas uczyć? I precz go wyrzucili. [35] »Jezus dowiedział się, że go precz wyrzucili, a spotkawszy go, rzekł {doń}: Wierzysz ty w Syna Bożego? [36] »On odpowiedział, mówiąc: <A> któż to jest, Panie, abym mógł w Niego wierzyć? [37] »A Jezus mu odparł: Wszak patrzysz na Niego; a Ten, co mówi z tobą, jest Nim. [38] »On zaś rzekł: Wierzę, Panie; i [upadłszy] złożył Mu pokłon. [39] »A Jezus powiedział [do niego]: Na sąd przyszedłem Ja na ten świat, aby niewidzący widzieli, a ci, co widzą, stali się ślepi. [40] »[Niektórzy] więc z faryzeuszów, będący w Jego otoczeniu, usłyszeli <to>, i zapytali Go: Czyż i my ślepi jesteśmy? [41] »Gdybyście byli ślepi - odpowiedział im Jezus - nie mielibyście grzechu; ale teraz mówicie: »Widzimy«, <zatem> grzech wasz trwa. 
«  Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9 Ewangelia Jana 10  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl