Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 18
«  Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych słowach wyszedł Jezus wraz z uczniami swoimi na drugi brzeg łożyska Cedronu, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. [2] »Ale i Judasz, zdrajca Jego, znał <to> miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. [3] »Judasz tedy, zabrawszy rotę wojska, i służbę {od} przedniejszych kapłanów i faryzeuszów, przychodzi tam z latarniami i pochodniami i z bronią. [4] »Jezus zaś, wiedząc wszystko, co Go spotkać miało, wychodzi naprzeciw i pyta ich: Kogo szukacie? [5] »Odpowiedzieli Mu: Jezusa Nazareńskiego. Jezus im mówi: Jam jest. A Judasz, zdrajca Jego, stał z nimi. [6] »Gdy przeto rzekł do nich: »Jam jest«, cofnęli się wstecz, i padli na ziemię. [7] »Powtórnie więc zapytał ich: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. [8] »Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, żem Ja jest; jeśli przeto Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść; [9] »aby się spełniło słowo, które wyrzekł: »Nie utraciłem nikogo z tych, których Mi dałeś«. [10] »A Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. Słudze zaś było na imię Malchus. [11] »Ale Jezus rzekł do Piotra: Schowaj miecz (twój) do pochwy; czyż nie mam wypić kielicha, który Mi dał Ojciec? [12] »A rota żołnierzy i trybun i służba Judejczyków pojmali Jezusa, i związali Go, [13] »i zaprowadzili Go naprzód do Annasza; był on bowiem teściem Kajfasza, który był arcykapłanem w tym roku. [14] »Kajfasz to właśnie poradził Judejczykom, że lepiej jest, aby jeden człowiek za lud śmierć poniósł. [15] »A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. Ów zaś uczeń był znany arcykapłanowi, i wszedł z Jezusem na dziedziniec arcykapłański; [16] »Piotr zaś stanął zewnątrz przy bramie. Drugi zatem <ów> uczeń, znany arcykapłanowi, wyszedł, i przemówił do odźwiernej, i wprowadził Piotra. [17] »I rzecze do Piotra służąca odźwierna: Czy i ty nie jesteś z liczby uczniów tego Człowieka? On zaś mówi: Nie jestem. [18] »A ponieważ było zimno, czeladź i służba <rozniecili> ognisko i grzali się, stojąc. Stał też i Piotr wraz z nimi, i grzał się. [19] »A arcykapłan pytał Jezusa o uczniów Jego i o Jego naukę. [20] »Jezus mu odrzekł: Jam mówił jawnie przed światem; Jam zawsze nauczał po bóżnicach i w świątyni, dokąd wszyscy Żydzi się schodzą, w skrytości zaś nic nie mówiłem. [21] »Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, co słyszeli, com do nich mówił; oto ci wiedzą, o czem przemawiałem. [22] »A po tych <Jego> słowach jeden ze sług, stojący tam, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? [23] »Jezus mu odrzekł: Jeśli źle powiedziałem, przekonaj Mnie o złem; a jeśli dobrze, dlaczego Mnie bijesz? [24] »Annasz zatem odesłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. [25] »A Szymon Piotr stał i grzał się. Zapytali go tedy: Czy i ty nie jesteś z liczby Jego uczniów? On zaparł się, mówiąc: Nie jestem. [26] »Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzecze (doń): Czyż nie widziałem cię razem z Nim w ogrodzie? [27] »Piotr zaś znowu się zaparł. A natychmiast kur zapiał. [28] »Wiodą tedy Jezusa z domu Kajfasza do pretoryum. A było to rano. Ale oni nie weszli do pretoryum, by się nie skalać, lecz aby mogli, spożywać paschę. [29] »Piłat przeto wyszedł do nich na zewnątrz i mówi: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu Człowiekowi? [30] »Odpowiedzieli i rzekli do niego: Gdyby Ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie! [31] »A Piłat im odrzekł: Weźcież Go wy i osądźcie Go według prawa waszego! Ale Judejczycy mu odpowiedzieli: Nam nie wolno nikogo śmiercią karać; [32] »aby się wypełniło słowo Jezusa, które wyrzekł oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. [33] »Piłat przeto wszedł powtórnie do pretoryum, i zawezwał Jezusa i rzekł do Niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim? [34] »Jezus odpowiedział: Czy to pytanie stawiasz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? [35] »Piłat odrzekł: Czyżem ja Żyd? - lud twój, i przedniejsi kapłani wydali Cię w ręce moje; cóżeś uczynił? [36] »Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, słudzy moi pewnieby walczyli, aby Mnie Judejczykom nie wydano. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. [37] »Rzekł tedy Piłat do Niego: Więc Ty królem jesteś? Jezus odpowiedział: Sam mówisz, - bo jestem {Ja} królem. Jam się na to urodził, i na to na <ten> świat przyszedłem, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto z prawdy pochodzi, słucha głosu mego. [38] »Mówi doń Piłat: Co to jest prawda? I po tych słowach wyszedł znowu do Judejczyków, i rzecze im: Ja w Nim żadnej nie znajduję winy. [39] »Jest jednak u was w zwyczaju, że wam podczas Paschy wypuszczam jednego. Chcecie więc, wypuszczę wam Króla żydowskiego? [40] »Ale oni {wszyscy} znowu zawołali, mówiąc: Nie tego, ale Barabasza! A Barabasz był złoczyńcą. 
«  Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl