Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych słowach podniósł Jezus swe oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina; uwielb Syna swego, aby Syn {twój} Ciebie uwielbił; [2] »jakoś Mu dał władzę nad całą ludzkością, aby udzielił żywota wiecznego wszystkim, których Ty Mu dałeś. [3] »A ten jest żywot wieczny, aby poznano Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, któregoś Ty posłał. [4] »Jam Cię uwielbił na ziemi; spełniłem dzieło, któreś Mi kazał spełnić. [5] »Ty zaś, Ojcze, uwielb Mnie teraz u Siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. [6] »Imię twoje objawiłem ludziom, których Mi z tego świata dałeś. Byli twoimi, a dałeś Mi ich; oni zaś twe słowa zachowali. [7] »Teraz przekonali się, że wszystko, co Mi dałeś, od Ciebie pochodzi. [8] »Albowiem przekazałem im <te> nauki, któreś Mi dał; oni zaś przyjęli i prawdziwie uznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. [9] »Ja proszę za nimi; nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, albowiem są twoi, [10] »boć wszystko moje twojem jest, a twoje {jest} mojem - i w nich jestem uwielbion. [11] »Ja już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a Ja do Ciebie odchodzę. Ojcze święty! w Imię twoje zachowaj ich, - których Mi dałeś - aby byli jedno, jako {i} My. [12] »Gdy byłem z nimi, czuwałem nad nimi w Imieniu twojem, <i> ustrzegłem tych, których Mi dałeś; nikt też z nich nie zginął, prócz syna potępienia, aby się spełniło Pismo. [13] »Ale teraz idę do Ciebie; to zaś mówię na świecie, aby mieli w sobie doskonałą radość moją. [14] »Ja dałem im twą naukę, lecz świat ich znienawidził, bo nie należą do świata, jak [i] Ja do świata nie należę. [15] »Nie proszę, abyś ich zabrał z <tego> świata, ale abyś ich od złego zachował. [16] »Nie należą do świata, jak [i] Ja do świata nie należę; [17] »poświęć ich w prawdzie <twojej>; twe słowo jest prawdą. [18] »Jakoś (Ty) Mnie na świat posłał, tak i Ja ich na świat posłałem. [19] »A za nich Ja Siebie ofiaruję, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. [20] »A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo we Mnie uwierzą, [21] »aby wszyscy byli jedno - jako Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie - aby i oni byli w Nas jedno: aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. [22] »Przekazałem im też chwałę, którąś Mi dał, aby byli jedno, jak (i) My jedno {jesteśmy}; [23] »Jam w nich, a Ty we Mnie, aby doskonałą osiągnęli jedność, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał, i że ich umiłowałeś, jakoś [i] Mnie umiłował. [24] »Ojcze! Chcę, aby gdzie Ja jestem, byli ze Mną: i ci, których Mi dałeś, aby oglądali chwałę moją, którąś Mi dał, albowiem umiłowałeś Mnie przed założeniem świata! [25] »Ojcze sprawiedliwy! Świat Cię <wprawdzie> nie poznał, ale Ja Cię poznałem; a i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. [26] »Im też objawiłem i objawiać będę Imię twoje, aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl