Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 16
«  Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. [2] »Wykluczą was z bóżnic; przyjdzie nawet godzina, że każdy, kto was zabije, mniemać będzie, że Bogu składa ofiarę. [3] »To zaś uczynią wam, bo nie poznali Ojca, ani Mnie. [4] »Ja jednak to wam powiedziałem, abyście sobie przypomnieli, że o tem wam mówiłem, gdy nastanie <ta> ich godzina. Tego zaś nie mówiłem wam od początku, gdyż wśród was przebywałem. [5] »A teraz idę do Tego, który Mię posłał, nikt zaś z was nie pyta Mnie: »Dokąd idziesz«? [6] »Ale że to wam powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. [7] »Ja zaś prawdę wam mówię: Pożyteczna rzecz dla was, abym odszedł. Albowiem jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was; ale gdy odejdę, poślę Go wam. [8] »A gdy On przyjdzie, pouczy i przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. [9] »O grzechu mianowicie, dlatego, że nie wierzą we Mnie; [10] »a o sprawiedliwości, bo Ja odchodzę do Ojca, i już Mnie nie ujrzycie; [11] »o sądzie zaś: gdyż książę tego świata jest już osądzony. [12] »Wiele mam jeszcze wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. [13] »Gdy zaś przyjdzie On, Duch prawdy, poprowadzi was do wszelkiej prawdy; albowiem nie będzie mówił od Siebie, ale cokolwiek usłyszy, powie, i to, co nastąpi, oznajmi wam. [14] »On Mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie, a wam oznajmi. [15] »Mojem jest wszystko, co Ojciec posiada. Dlatego powiedziałem: »Z mego weźmie, a wam oznajmi«. [16] »Maluczko, a już Mnie oglądać nie będziecie, i znowu maluczko, a ujrzycie Mnie, {bo odchodzę do Ojca}. [17] »Niektórzy więc z uczniów Jego mówili między sobą: Co mają oznaczać Jego słowa do nas: »Maluczko - a oglądać Mnie nie będziecie, i znowu maluczko - a ujrzycie Mnie« - i: »odchodzę do Ojca«? [18] »Pytali się więc: Co może oznaczać <to> »maluczko«? - Nie wiemy, o czem mówi! [19] »Jezus {zaś} poznał, że chcieli Go zapytać, i rzekł im: Rozprawiacie o tem między sobą, żem powiedział: »Maluczko - a oglądać Mnie nie będziecie, i znowu maluczko - a ujrzycie Mnie«. [20] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. Wy {wprawdzie} smucić się będziecie, ale smutek wasz w radość się przemieni. [21] »Niewiasta boleje, gdy rodzi, bo nadeszła jej godzina; ale gdy porodzi dzieciątko, nie pamięta już o ucisku z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. [22] »Tak i wy: teraz wprawdzie się smucicie, ale ponownie was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie odbierze. [23] »A w owym dniu o nic Mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek poprosicie Ojca w Imię moje, da wam. [24] »Dotychczas o nic nie prosiliście w Imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. [25] »To mówiłem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę do was przemawiał w przypowieściach, ale otwarcie o Ojcu opowiadać wam będę. [26] »W owym dniu prosić będziecie w Imię moje; nie mówię wam wszelako, że to Ja prosić będę Ojca za wami. [27] »Sam bowiem Ojciec miłuje was, gdyż wyście Mnie umiłowali, i uwierzyliście, żem Ja od Ojca wyszedł. [28] »Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; opuszczam znowu świat i wracam do Ojca. [29] »Mówią {doń} uczniowie Jego: Oto teraz otwarcie mówisz, i nie opowiadasz żadnej przypowieści. [30] »Teraz mamy pewność, że wiesz wszystko, i nie potrzebujesz, aby Cię pytano. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. [31] »Jezus im odpowiedział: Teraz wierzycie? [32] »Oto nadchodzi godzina, - owszem {już} nadeszła, - iż rozprószycie się każdy do swoich, a Mnie zostawicie samego. Wszelako nie jestem Ja osamotniony, bo Ojciec jest ze Mną. [33] »To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie doznacie udręczenia, ale ufajcie: Jam zwyciężył świat. 
«  Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl