Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 15
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jam prawdziwym winnym szczepem, a Ojciec mój jest rolnikiem. [2] »Odcina On wszelką latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, a oczyszcza każdą która owoc rodzi, aby obfitszy plon przynosiła. [3] »Wy już jesteście czyści dla nauki, którą wam powiedziałem. [4] »Mieszkajcie we Mnie, a Ja w was. Jako latorośl sama z siebie nie może rodzić owocu, jeśli nie trwa w szczepie winnym, tak ani wy, jeśli we Mnie mieszkać nie będziecie. [5] »Jam jest winnym szczepem, wyście latoroślami. Kto mieszka we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi plon obfity, bo beze-Mnie nic uczynić nie możecie. [6] »Gdyby kto we Mnie nie trwał, tego wyrzucą precz jak latorośl, i uschnie; i zbiorą ją, i wrzucą do ognia, i spłonie. [7] »Jeśli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, poprosicie, o co zechcecie, i stanie się wam. [8] »Przez to uwielbion jest Ojciec mój, żebyście [bardzo] obfity owoc rodzili, i stali się uczniami moimi. [9] »Jako Ojciec Mnie umiłował, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!. [10] »Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwali w miłości mojej; jakom i Ja zachował przykazania Ojca mego, i trwam w Jego miłości. [11] »To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, a radość wasza była pełna. [12] »To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jakom Ja was umiłował. [13] »Nikt nie ma większej miłości nad tę, jeśli życie swe daje za przyjaciół swoich. [14] »Jesteście Mi przyjaciółmi, jeśli spełnicie, co Ja wam polecam. [15] »Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co pan jego zamierza. Ale nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, com usłyszał od Ojca mego. [16] »Nie wyście Mnie obrali, ale Ja was wybrałem; i przeznaczyłem was, abyście szli, i owoc przynosili, i by wasz owoc był trwały; aby Ojciec udzielił wam, o cokolwiek Go w Imię moje prosić będziecie. [17] »To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. [18] »Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej niż was znienawidził. [19] »Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, lecz Ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. [20] »Wspomnijcie na słowo {moje}, które do was rzekłem: »Sługa nie Jest większy nad pana swego«. Jeśli Mnie prześladowali, i was prześladować będą; jeśli nauki mojej przestrzegali, i waszej przestrzegać będą. [21] »Wszelako to wszystko uczynią wam dla Imienia mego, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. [22] »Gdybym nie był przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; ale teraz nie mają wymówki z grzechu swojego. [23] »Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi i Ojca mego. [24] »Gdybym wśród nich nie był dokonał czynów, jakich nikt inny nie zdziałał, nie mieliby grzechu. Ale oni je widzieli, a powzięli nienawiść i do Mnie i do Ojca mego. [25] »Niechże więc spełni się zapowiedź, napisana w ich prawie: »Niesłusznie Mnie znienawidzili«. [26] »A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, - On Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, - On o Mnie świadczyć będzie. [27] »Wy także świadczyć będziecie, gdyż jesteście ze Mną od początku. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl