Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 14
«  Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niechaj się nie trwoży serce wasze. [2] »Wierzycie w Boga, i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, boć idę wam miejsce przygotować. [3] »Gdy zaś odejdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i wezmę was do Siebie, abyście i wy tam byli, gdzie Ja jestem. [4] »A dokąd Ja idę, {wiecie, i} drogę znacie. [5] »Pyta Go Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz; jakże więc możemy znać drogę? [6] »Jezus mu rzecze: Jam jest drogą i prawdą i żywotem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze-Mnie. [7] »Gdybyście Mnie byli poznali, zaiste poznalibyście i Ojca mego. Już teraz znacie Go, i widzieliście Go. [8] »Panie - mówi doń Filip - pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. [9] »Jezus mówi do niego: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie znacie Mnie? Filipie! kto Mnie widzi, widzi [i] Ojca. Jakżeż więc mówisz: »Pokaż nam Ojca«? [10] »Czy nie wierzysz, żem Ja w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Słów, które do was mówię, od Siebie nie mówię, ale Ojciec, który przebywa we Mnie, On sam sprawia <te> dzieła. [11] »[Niej wierzycie Mi, że Ja w Ojcu, a Ojciec {jest} we Mnie? Jeśliby inaczej było, dla samych czynów wierzcie!. [12] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto we Mnie wierzy, ten także dokonywać będzie czynów, które Ja działam, a nawet większych nad te dokaże, bo Ja idę do Ojca. [13] »A o cokolwiek prosilibyście {Ojca} w Imię moje, to uczynię, aby Ojciec był w Synu uwielbion. [14] »O cokolwiek prosić Mnie będziecie w Imię moje, {to} spełnię. [15] »Jeśli Mnie miłujecie, przestrzegajcie przykazań moich; [16] »Ja zaś poproszę Ojca, i innego Pocieszyciela da wam, aby z wami na wieki pozostał, [17] »Ducha prawdy, którego świat otrzymać nie może, bo Go nie ogląda, ani Go nie zna. Wy {zaś} znacie Go, gdyż przebywa przy was, i w was będzie. [18] »Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. [19] »Maluczko jeszcze, - a świat już Mnie oglądać nie będzie; wy zaś Mnie oglądacie, bo Ja żyję, i wy żyć będziecie. [20] »W owym dniu wy poznacie, że Ja w Ojcu moim, wy zaś we Mnie, a Ja w was [jestem]. [21] »Kto ma przykazania moje i pełni je, ten jest miłośnikiem moim; a tego, który Mnie miłuje, umiłuje Ojciec mój, i Ja go także miłować będę i objawiać mu się będę. [22] »Odzywa się doń Juda, nie ów Judasz z Karyotu: Panie! Cóż <to> się stało, że nam masz się objawić, a nie światu. [23] »Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto Mnie miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej; a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego założymy. [24] »Kto Mnie nie miłuje, nauk moich nie chowa. A nauka, którą słyszycie, nie jest moją, ale Ojca, który Mnie posłał. [25] »O tem wam mówiłem, przebywając wśród was. [26] »A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Imię moje, On was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, o czem wam mówiłem. [27] »Pokoje zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat zwykł dawać, Ja wam daję. Niechaj serce wasze nie trwoży się, ani się lęka! [28] »Słyszeliście, żem Ja wam powiedział: »Odchodzę, i przychodzę do was«. Gdybyście Mnie miłowali, cieszylibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode-Mnie. [29] »A i teraz powiedziałem wam to wpierw, zanim nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się spełni. [30] »Już nie wiele będę mógł z wami mówić, albowiem nadchodzi książę tego świata, lecz nie ma on nic we Mnie, [31] »ale aby świat poznał, że Ja miłuję Ojca i że tak działam, jak Ojciec Mi przykazał! Wstańcie! pójdźmy stąd! 
«  Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl