Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 4
«  Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4 Ewangelia Łukasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu, i prowadzony był przez <tegoż> Ducha na pustkowiu [2] »dni czterdzieści, [i] był od szatana kuszony. I nic nie jadł w dni owe; atoli po ich upływie uczuł głód. [3] »Szatan zatem rzekł do Niego: Jeśliś jest Synem Bożym, powiedz do tego kamienia, by się stał chlebem. [4] »Ale Jezus mu odpowiedział: Napisano: »Nie samym chlebem żyje człowiek, {ale każdem słowem Boga«}. [5] »{Szatan} zawiódł Go też {na górę wysoką}, i w mgnieniu oka przedstawił Mu wszystkie królestwa świata, [6] »i rzekł doń <szatan>: Dam Ci całą tę potęgę i chwałę ich, bo w mojej są mocy, a komu chcę daję ją; [7] »jeśli więc Ty złożysz mi pokłon, wszystko to będzie twoje. [8] »Ale Jezus odpowiadając rzekł mu: Napisano: »Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i Jemu samemu służyć będziesz«. [9] »Zawiódł Go też do Jerozolimy, i postawił {Go} na narożniku świątyni, i rzekł doń: Jeśliś Synem Bożym, rzuć się stąd na dół; [10] »napisano bowiem: »Aniołom swoim da rozkaz o Tobie, by Cię strzegli«, [11] »a także: »A oni Ciebie na rękach poniosą, byś snadź nie zranił swej nogi o kamień«. [12] »A Jezus odpowiadając rzekł mu: Powiedziano: »Nie będziesz kusił Pana Boga swego«. [13] »Wyczerpawszy zatem wszystkie rodzaje kuszenia, szatan do czasu odstąpił od Niego. [14] »I pod wpływem <tegoż> Ducha powrócił Jezus do Galilei. A sława o Nim szła po całej krainie. [15] »On zaś nauczał w bóżnicach ich, uwielbiany przez wszystkich. [16] »I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. A pewnego szabatu wszedł według swego zwyczaju do bóżnicy, i wstał, aby czytać. [17] »I podano Mu księgę proroka Izajasza. A rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: [18] »»Nade-Mną Pański Duch! Przetoż namaścił Mnie, bym głosił Dobrą ubogim Nowinę. Posłał Mię, {bym koił skruszone serca}, abym zwiastował jeńcom wyzwolenie, a ociemniałym wzrok, bym uciśnionych obdarzał swobodą, [19] »rok zmiłowania Pańskiego ogłaszał {i odpłacenia dzień...}«. [20] »A zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; oczy zaś wszystkich w bóżnicy były w Niego utkwione. [21] »Zaczął tedy do nich mówić, że dzisiaj spełniło się to proroctwo, któreście słyszeli. [22] »A wszyscy Mu przytakiwali, i dziwili się wdziękowi słów, płynących z ust Jego; ale mówili: Czyż nie jest On synem Józefa? [23] »A On im rzekł: Niezawodnie powiecie Mi tę przypowieść: »Lekarzu, ulecz siebie samego«; słyszeliśmy o wielkich czynach, których dokonałeś w Kafarnaum; uczyń je i tu w ojczyźnie swojej. [24] »I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie swej. [25] »Ale zaprawdę powiadam wam: Było wiele wdów w Izraelu za dni Eliasza, gdy przez lat trzy i sześć miesięcy niebo się zamknęło, a głód wielki zapanował na całej ziemi, [26] »a przecież do żadnej z nich nie był posłan Eliasz, jak tylko do owdowiałej niewiasty w Sarepcie pod Sydonem. [27] »Wielu też było trędowatych w Izraelu za czasów Elizeusza proroka, ale żaden z nich nie został oczyszczony, jak tylko Naaman Syryjczyk. [28] »A słysząc to, wszyscy w bóżnicy zapałali gniewem. [29] »Zerwali się zatem i wypędzili Go po za miasto, i poprowadzili Go aż na brzeg pagórka, na którym wznosiło się ich miasteczko, aby Go strącić w przepaść. [30] »Lecz On oddalił się, przez środek ich przechodząc. [31] »I zstąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał ich [tam] w dzień szabatu. [32] »I zdumiewali się nad nauką Jego, bo mowa Jego była pełna powagi. [33] »A znalazł się w bóżnicy człowiek, opętany przez czarta nieczystego, i krzyczał silnym głosem, [34] »{mówiąc}: Ach! Co Ci do nas, Jezusie Nazareński! przyszedłeś na zgubę naszą? Wiem, kim jesteś, Święty Boga. [35] »Ale Jezus zgromił go słowy: Milcz, i wyjdź z niego! Szatan tedy rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. [36] »A wszystkich strach ogarnął, i jedni drugich pytali, mówiąc: Co to za nauka? że z powagą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one ustępują! [37] »I szła za Nim sława po krainie na wszystkie strony. [38] »A opuściwszy bóżnicę, wszedł {Jezus} do domu Szymona. A świekrę Szymona trawiła silna gorączka. I wstawili się za nią do Niego. [39] »A On stojąc nad nią rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. Toteż zaraz wstała i usługiwała im. [40] »A po zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli chorych, dręczonych różnemi cierpieniami, prowadzili ich do Niego. On zaś kładł na każdego <z nich> ręce i uzdrawiał ich. [41] »<Także> i czarci ustępowali z wielu, głośno wołając: Tyś jest Syn Boży! Ale On, gromiąc ich, nie pozwalał mówić, że Go znali, iż jest Chrystusem. [42] »A z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce samotne. Rzesze zaś szukały Go, i dotarły aż do Niego, i zatrzymywały Go, by ich nie opuszczał. [43] »A On im rzekł: Trzeba, abym i innym miastom zwiastował królestwo Boże, bo na to jestem wysłany. [44] »I nauczał po bóżnicach Galilei. 
«  Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4 Ewangelia Łukasza 5  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl