Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 24
«  Ewangelia Łukasza 23 Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wczesnym tedy rankiem w niedzielę przyszły one do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. [2] »Zastały jednak kamień od grobu odwalony. [3] »A wszedłszy nie znalazły Ciała Pana Jezusa. [4] »Gdy zaś tem były zaniepokojone, oto dwaj mężowie w odzieniu lśniącem stanęli przy nich. [5] »A gdy one się przestraszyły i pochyliły twarz ku ziemi, rzekli do nich: Czemu szukacie żyjącego między umarłymi? [6] »Niemasz Go tu! Wszak powstał z martwych; przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy był w Galilei, [7] »i mówił: »Potrzeba, by Syna człowieczego wydano w ręce ludzi grzesznych i ukrzyżowano, i by dnia trzeciego zmartwychwstał«. [8] »I wspomniały na słowa Jego. [9] »A wróciwszy od grobu, doniosły o tem wszystkiem Jedenastu i wszystkim innym. [10] »A były to: Marya Magdalena, i Joanna, i Marya Jakóbowa, i inne z niemi, {które} o tem powiedziały Apostołom. [11] »Te jednak wieści wydały się w oczach ich niedorzecznością; i nie wierzyli im. [12] »Piotr wszelako wstał, pobiegł do grobu, a schyliwszy się ujrzał tylko taśmy. I wrócił do siebie, zdumiony tem, co zaszło. [13] »A oto dwaj z pośród nich szli tego samego dnia do wioski, zwanej Emmaus, odległej sześćdziesiąt stadyów od Jerozolimy; [14] »rozmawiali zaś ze sobą o tem wszystkiem, co się właśnie wydarzyło. [15] »A gdy rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus zbliżył się i szedł razem z nimi; [16] »lecz ich oczy były na uwięzi, tak iż Go nie poznali. [17] »I rzekł do nich: Co to za rozmowy, które prowadzicie między sobą w drodze, i jesteście smutni? [18] »Jeden zaś, imieniem Kleopas, odezwał się i rzekł doń: Czyś Ty jedynie obcym w Jerozolimie, że nie wiesz, co się tam w tych dniach wydarzyło? [19] »A {On} ich zapytał: Co takiego? <Oni Mu> zaś odpowiedzieli: Sprawa to Jezusa Nazareńskiego, który był prorokiem, mocarzem czynu i słowa wobec Boga i całego ludu, [20] »i jak przedniejsi kapłani i nasza starszyzna wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go. [21] »A myśmy się spodziewali, że On to miał być Odkupicielem Izraela! A [teraz] z tem wszystkiem {dziś} trzeci dzień upływa, odkąd to się stało. [22] »Wprawdzie niektóre z naszych niewiast, co wczesnym rankiem udały się do grobu, wprawiły nas w zdumienie, [23] »bo, nie znalazłszy Jego Ciała, przyszły z oznajmieniem, że nawet miały objawienie aniołów, którzy głoszą, iż On żyje; [24] »niektórzy też z nas udali się do grobu, i tak znaleźli, jak niewiasty opowiadały, ale Jego nie widzieli. [25] »A On rzekł do nich: O bezmyślni i leniwego serca, by wierzyć we wszystko, co prorocy zapowiedzieli! [26] »Czyż nie trzeba było, aby Chrystus to wycierpiał i [tak] wszedł do chwały swojej? [27] »A zacząwszy od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich księgach było o Nim. [28] »I zbliżyli się do wioski, do której zdążali, a On okazywał, jakoby dalej iść zamierzał. [29] »Ale wymogli na Nim, mówiąc: Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, i dzień {już} na schyłku. I wszedł, <by zagościć> razem z nimi. [30] »A gdy z nimi zajął miejsce przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, i łamiąc podawał im. [31] »A ich oczy się otworzyły i poznali Go; ale On znikł im [z przed oczu]. [32] »Mówili więc między sobą: Czyż serce nasze w nas nie pałało, gdy <do nas> w drodze przemawiał i gdy nam Pisma tłómaczył? [33] »A wstawszy tejże chwili wrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych Jedenastu i ich towarzyszów. [34] »którzy mówili: W istocie Pan zmartwychwstał, i ukazał się Szymonowi. [35] »Oni zaś opowiedzieli swoje spotkanie w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. [36] »A podczas tej ich rozmowy stanął <sam> {Jezus} między nimi, {i rzekł do nich: Pokój wam! Jam jest; nie bójcie się}! [37] »A oni przerażeni i zatrwożeni sądzili, że ducha oglądają. [38] »I rzekł do nich: Czemuście się przerazili i dlaczego powątpiewania mają przystęp do serc waszych? [39] »Oglądajcie ręce moje i stopy <moje>, że to Ja sam jestem; dotykajcie się <Mnie>, a przekonacie się, albowiem duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że Ja posiadam. [40] »{Po tych zaś słowach pokazał im ręce i stopy}. [41] »Ale gdy oni z radości i ze zdumienia jeszcze nie dowierzali, rzekł <do nich>: Macie tu co do jedzenia? [42] »Oni zaś podali Mu cząstkę pieczonej ryby {i plastr miodu}. [43] »A On wziął, i jadł wobec nich, {resztę zaś im podał}. [44] »Rzekł im również: Te są słowa moje, które do was powiedziałem, gdy jeszcze byłem z wami: »Potrzeba, aby się spełniło wszystko, co o Mnie napisano w prawie mojżeszowem i w prorokach i w psalmach«. [45] »Wówczas otworzył im zmysł, by Pisma rozumieć mogli. [46] »I rzekł do nich: Tak napisano {i tak potrzeba było}, aby Chrystus cierpiał, i dnia trzeciego powstał z martwych, [47] »i aby w Jego Imieniu głoszono wszystkim narodom pokutę i odpuszczenie grzechów, zarzynając od Jerozolimy. [48] »Wy {zaś} jesteście tego świadkami. [49] »A <oto> Ja zsyłam na was Obietnicę Ojca mego; wy zaś pozostańcie w mieście, aż obleczecie się mocą z wysoka. [50] »I wyprowadzi! ich {stamtąd} aż ku Betanii, a podniósłszy swe ręce błogosławił im. [51] »A gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, {i wzniósł się do nieba}. [52] »Oni zaś {oddali <Mu> pokłon, i} z wielkiem weselem wrócili do Jerozolimy. [53] »Stale też przebywali w świątyni, {wielbiąc i} chwaląc Boga. {Amen}. 
«  Ewangelia Łukasza 23 Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl