Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 13
«  Ewangelia Łukasza 12 Ewangelia Łukasza 13 Ewangelia Łukasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w tym właśnie czasie nadeszli niektórzy, i donieśli Mu o <tych> Galilejczykach, których krew zmieszał Piłat wraz z ich ofiarami. [2] »A On odezwał się i rzekł im: Czy mniemacie, że owi Galilejczycy większymi byli grzesznikami, niż inni mieszkańcy Galilei, skoro tyle wycierpieć musieli? [3] »Bynajmniej, powiadam wam; - ale, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. [4] »A może mniemacie, że owi ośmnastu, na których spadła wieża w Siloam i zabiła ich, większymi byli winowajcami, niż inni mieszkańcy Jerozolimy? [5] »Bynajmniej, powiadam wam; - ale, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. [6] »I powiedział tę (także) przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy, i przyszedł szukać na niem owocu, ale nie znalazł. [7] »Rzekł tedy do strażnika winnicy: Oto [ubiegają] trzy lata, odkąd przychodzę szukać owocu na tem drzewie figowem, ale nie znajduję; - wytnij je więc; pocóż nawet ziemię zajmuje? [8] »Ale On odpowiadając rzekł doń: Panie, zostaw je jeszcze i na ten rok, aż je okopię i nawozem obłożę; [9] »czy też nie zrodzi owocu <w przyszłości>? - a jeśli nie, to {w przyszłości} je wytniesz. [10] »A pewnego szabatu nauczał <Jezus> w <jednej> [ich] bóżnicy. [11] »A oto <była tam> niewiasta, która od lat ośmnastu miała w sobie ducha niemocy, i była skurczona, i żadną miarą nie mogła się wyprostować. [12] »Jezus, ujrzawszy ją, przywołał (ją) do Siebie, i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od twej słabości! [13] »I położył na nią ręce; a ona natychmiast wyprostowała się, i wielbiła Boga. [14] »Wszelako przełożony bóżnicy, oburzony, iż Jezus dokonał uzdrowienia w szabat, odezwał się i mówił do ludu: Sześć dni jest, w których należy pracować; w one dni przeto przychodźcie po uleczenie, nie zaś w dzień szabatu! [15] »A odpowiadając mu Pan, rzekł: Obłudnicy! Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat swego wołu lub osła od żłobu, i nie prowadzi, by go napoić? [16] »Tej zaś córki Abrahama, którą oto lat ośmnaście szatan na uwięzi trzymał, czyż od tych więzów nie należało uwolnić w dzień szabatu? [17] »A gdy <On> to mówił, wstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego; lud zaś cały radował się ze wszystkich chwalebnych Jego czynów. [18] »Mówił przeto: Do czego podobne jest królestwo Boże, i do czego mógłbym je przyrównać? [19] »Ma się z niem podobnie, jak z gorczycznem nasionkiem, które ktoś wziął i zasiał w ogrodzie swoim, a ono podrosło i stało się {wielkiem} drzewem, i ptactwo powietrzne zagnieździło się na gałązkach jego. [20] »I rzekł ponownie: Do czego mógłbym przyrównać królestwo Boże? [21] »Ma się z niem podobnie, jak z kwasem chlebowym, który wzięła niewiasta, i zaczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. [22] »I szedł przez miasta i sioła nauczając, a kroki swe kierował ku Jerozolimie. [23] »Ktoś tedy rzekł do Niego: Panie! Azali niewielu będzie zbawionych? Ale On im mówił: [24] »Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo powiadam wam: wielu będzie się starało wejść, ale nie będą mogli. [25] »Skoro bowiem wejdzie Pan domu i drzwi zamknie, to zaczniecie wystawać na dworze i kołatać będziecie do drzwi, mówiąc: Panie, otwórz nam! A On odpowiadając wam rzeknie: Nie znam was! skąd jesteście? [26] »Wtedy zaczniecie mówić: Jadaliśmy w obecności twej i pijaliśmy, a Tyś nauczał po ulicach naszych. [27] »A On powie: <Powiadam> wam, nie znam {was}; skąd jesteście? Odstąpcie ode-Mnie wszyscy, co popełniacie nieprawość. [28] »Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakóba, i wszystkich proroków w królestwie Bożem, siebie zaś precz wyrzuconych. [29] »I przyjdą od wschodu i od zachodu, i od północy i od południa, i zasiędą w królestwie Bożem. [30] »Tak więc są ostatni, którzy się staną pierwszymi; a są pierwsi, którzy się staną ostatnimi. [31] »Tegoż dnia przystąpili niektórzy faryzeusze, mówiąc do Niego: Wyjdź, a uchodź stąd; albowiem Herod zamierza Cię zgładzić. [32] »Ale On im odrzekł: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam czarty, i dokonywam uzdrowień dziś i jutro, dnia zaś trzeciego skończę. [33] »Wszelako trzeba, bym dziś i jutro i w czasie najbliższym przebywał w podróży, bo nie może być, aby prorok umierał po za Jerozolimą. [34] »Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, których do Ciebie wysłano! Ileż razy chciałem zgromadzić dziatwę twą, jak kokosz pod skrzydła pisklęta swe, a nie chciałoś! [35] »Oto »dom wasz zostanie się wam {pustką}«. Atoli, powiadam wam: <Napewno> nie ujrzycie Mnie, aż przyjdzie, iż powiecie: »Błogosławiony, który idzie w imię Pana«. 
«  Ewangelia Łukasza 12 Ewangelia Łukasza 13 Ewangelia Łukasza 14  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl