Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy <On> wychodził ze świątyni, jeden z uczniów Jego rzekł doń: Mistrzu, patrz, jakie to kamienie i co za budowle! [2] »Jezus zaś {odpowiadając} rzekł mu: Czy widzisz {wszystkie} te olbrzymie budowle? <Napewno> nie ostoi się <tu> kamień na kamieniu, któregoby nie zwalono. [3] »A gdy <On> siedział na górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, zagadnęli Go na osobności Piotr i Jakób i Jan i Andrzej: [4] »Powiedz nam, kiedy to nastąpi, i jaki {będzie} znak, gdy się to wszystko mieć będzie ku końcowi? [5] »A {odpowiadając} Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, aby nikt was nie zwiódł! [6] »Wielu {bowiem} przyjdzie w mojem Imieniu mówiąc, że »to Ja jestem«, i wielu zwiodą. [7] »A gdy usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych, nie przerażajcie się; musi {bowiem to} nastąpić, ale to jeszcze nie koniec. [8] »Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, a królestwo przeciw królestwu; będą {też} miejscami trzęsienia ziemi, <będzie> i głód; to początek boleści. [9] »Uważajcie tedy na samych siebie! {Albowiem} powiodą was przed sądy, i w bóżnicach <srogo> biczować was będą; przed rządców też i królów stawiać was będą dla Mnie, im na świadectwo. [10] »Wpierw atoli trzeba, aby Ewangelię głoszono wszystkim narodom. [11] »A gdy was wydadzą i prowadzić będą, nie kłopoczcie się przedtem, co mówić macie; ale co w owej chwili dane wam będzie, to mówcie. Albowiem nie wy mówicie, ale Duch Święty. [12] »I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna; dzieci też powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. [13] »I znienawidzą was wszyscy dla Imienia mego; wszakże, kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie. [14] »A gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, która zaległa, gdzie nie powinna, - kto czyta, niech rozważy! - wówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; [15] »a kto na tarasie domu, niechaj nie zstępuje i nie wchodzi do domu, by cokolwiek zabrać z domu swego. [16] »A kto {jest} na polu, niech się wstecz nie wraca, by zabrać płaszcz swój. [17] »A biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! [18] »Proścież tedy, aby to nie wypadło w porze zimowej. [19] »Dni owe będą bowiem dniami [takiej] udręki, jakiej nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż dotąd, i ani nie będzie. [20] »I gdyby Pan nie skrócił dni <owych>, żaden człowiek nie mógłby się zbawić. Ale przez wzgląd na wybranych, których wybrał, skrócił On dni <owe>. [21] »Wówczas zaś - gdyby wam kto powiedział: »Oto tutaj jest Chrystus«, »oto tam« - nie wierzcie. [22] »Powstaną, bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki i dziwy, aby {nawet} wybranych w błąd wprowadzić, gdyby to było możliwe. [23] »Wy przeto uważajcie! {Oto} przepowiedziałem wam wszystko. [24] »Atoli po tej udręce, w dni owe, słońce się zaćmi, księżyc też nie da blasku swego, [25] »a gwiazdy z nieba spadać będą i moce, które są na niebiosach, zostaną wstrząśnięte. [26] »I wówczas ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką potęgą i chwałą. [27] »A wtedy wyśle aniołów {swych}, i zgromadzi wybranych swoich z czterech wiatrów, od krańców ziemi aż do krańców nieba. [28] »A z drzewa figowego bierzcie przypowieść: Gdy już gałąź jego pęka i liście wypuszcza, poznajecie, że lato się zbliża. [29] »Podobnież i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blizko już jest - we drzwiach. [30] »Zaprawdę, powiadam wam, <napewno> nie przejdzie to plemię, aż to wszystko się stanie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje <napewno> nie przeminą. [32] »A o dniu owym i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebiesiech, ani Syn, jeno Ojciec. [33] »Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy czas <ten> nastąpi. [34] »Jak człowiek, który odjeżdżając zostawił dom swój i dał swoim sługom swobodę, i każdemu swoje zajęcie, a odźwiernemu zlecił, aby czuwał... [35] »A przeto czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie - czy pod wieczór, czy o północy, czy pod kurów pianie, czy nad ranem, [36] »aby nie znalazł was śpiących, gdy nadejdzie znagła. [37] »A co wam mówię, to mówię wszystkim: Czuwajcie! 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl