Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 9
«  Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem wstąpił do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg, i przybył do miasta swego. [2] »A oto przyniesiono Mu porażonego, leżącego na łożu. Jezus zaś, widząc ich wiarę, rzekł do porażonego: Ufaj synu! Odpuszczają ci się grzechy twoje. [3] »A oto kilku uczonych myślało sobie: On bluźni! [4] »Ale Jezus, przejrzawszy myśli ich, rzekł: Czemu złe myśli żywicie w sercach waszych? [5] »Cóż <bowiem> jest łatwiej? powiedzieć: »Odpuszczają ci się grzechy (twoje)« - czy też powiedzieć: »Wstań i chodź swobodnie«? [6] »Żebyście jednak wiedzieli, iż Syn człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, przeto mówi do porażonego: Wstań, bierz łoże twe, a idź do domu twego. [7] »A on zerwał się i odszedł do domu swego. [8] »Rzesze zaś, widząc to, przelękły się i wielbiły Boga, który dał taką moc ludziom. [9] »A odchodząc stamtąd, spostrzegł Jezus pewnego człowieka, siedzącego przy rogatce celnej, imieniem Mateusza, i rzekł mu: Pójdź za Mną. Wstał tedy i poszedł za Nim. [10] »A gdy w domu zajął miejsce przy stole, oto licznie zebrani celnicy i grzesznicy wzięli udział w uczcie, wespół z Jezusem i uczniami Jego. [11] »Faryzeusze zaś, widząc to, mówili do uczniów Jego: Dlaczegóż z celnikami i grzesznikami jada Mistrz wasz? [12] »A słysząc to, Jezus rzekł: Nie potrzeba zdrowym lekarza, ale chorym. [13] »Idźcież tedy i nauczcie się, co to znaczy: »Miłosierdzia chcę, a nie ofiary«. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. [14] »Wtedy uczniowie Jana przystąpili do Niego i rzekli: Dlaczego my i faryzeusze {często} pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? [15] »I rzekł im Jezus: Czyż goście weselni mogą się smucić, jak długo oblubieniec jest z nimi? Przyjdzie atoli czas, gdy zabiorą im oblubieńca, a wtedy pościć będą. [16] »Wszak nikt na stary płaszcz nie przyszywa łaty z surowego sukna, gdyż taka łata obrywa szatę, i powstaje większa dziura. [17] »Również młodego wina nie wlewają do starych bukłaków, bo inaczej drą się bukłaki, a wino się wylewa, i bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie zachowuje się. [18] »Gdy On mówił do nich te słowa, oto nadszedł jeden ze starszych, oddał Mu pokłon, i rzekł: (Panie), córka moja właśnie dogorywa; ale przyjdź, włóż na nią rękę (swą), a żyć będzie. [19] »A Jezus, podniósłszy się, szedł za nim wraz z uczniami swoimi. [20] »A oto niewiasta, która od lat dwudziestu cierpiała na krwiotok, przystąpiła z tyłu, i dotknęła się strzępców Jego płaszcza. [21] »Bo mówiła sobie w duszy: Dość mi dotknąć tylko płaszcza Jego, a zdrowa będę. [22] »Ale Jezus odwrócił się i, spojrzawszy na nią, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I ozdrowiała niewiasta tejże godziny. [23] »A gdy Jezus przybył do domu <owego> naczelnika, i ujrzał fletnistów i tłum zawodzący, [24] »odezwał się: Ustąpcie, bo nie umarła dzieweczka, ale śpi. I wyśmiewano się z Niego. [25] »Gdy jednak usunięto tłum, wszedł i ujął rękę jej, a dziewczę wstało. [26] »I poszła wieść o tem po całej onej krainie. [27] »Kiedy zaś Jezus stamtąd odchodził, szli za Nim dwaj ślepi, którzy wołali, mówiąc: Zlituj się nad nami, Synu Dawidów! [28] »A skoro wszedł do domu, przystąpili doń <owi> ślepi. Jezus rzecze do nich: Wierzycie, że mocen jestem [wam] to uczynić? Odpowiadają Mu: Tak, Panie! [29] »Wtedy dotknął się oczu ich, mówiąc: Niech wam się stanie według wiary waszej! [30] »l otwarły się im oczy. A Jezus surowo polecił im, mówiąc: Pamiętajcie, aby się nikt nie dowiedział. [31] »Oni jednak, odszedłszy, sławili Go w całej okolicy. [32] »A gdy oni odchodzili, oto stawiono przed Nim niemowę, opętanego przez czarta. [33] »A skoro czart wypędzony został, niemy przemówił. I dziwiły się tłumy, mówiąc: Nigdy nic podobnego nie wydarzyło się w Izraelu! [34] »Faryzeusze natomiast mówili: Mocą księcia czartowskiego wyrzuca szatany. [35] »Potem obchodził Jezus wszystkie miasteczka i osady, ucząc po ich bóżnicach, i ogłaszając Ewangelię królestwa, i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc. [36] »A kiedy patrzał na rzesze, litował się nad niemi, bo były znękane i upadające, jak owce bez pasterza. [37] »Wtedy rzekł do uczniów swych: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; [38] »proście tedy Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swe. 
«  Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl