Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 7
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni; [2] »jakim bowiem sądem sądzić będziecie, takim was osądzą, a jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą. [3] »Czemuż to widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki w oku swojem nie spostrzegasz? [4] »lub jakże możesz mówić do brata swego: Pozwól, wyjmę drzazgę z oka twego, a oto belka tkwi w oku twojem? [5] »Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka własnego, a wtedy zobaczysz, jak wyrzucić drzazgę z oka, brata twego? [6] »Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie pereł waszych przed wieprze, by ich nie podeptały nogami swemi, a odwróciwszy się was nie poszarpały. [7] »Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. [8] »Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; a kto szuka, znajduje; a temu, co kołacze, otworzą. [9] »Czyż jest kto między wami, coby dał synowi kamień, gdyby go prosił o chleb? [10] »albo, gdyby go o rybę prosił, czyż dałby mu węża? [11] »Jeśli przeto wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dzieciom swoim dobre dary, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, udzieli dobrych rzeczy tym, którzy Go proszą!? [12] »Czyńcież tedy drugim to wszystko, co chcecie; żeby wam ludzie czynili; w tem bowiem streszcza się zakon i prorocy. [13] »Wchodźcie przez <tę> ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, co prowadzi na stracenie; a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. [14] »Jakże ciasna jest brama i wązka droga, wiodąca do żywota, i niewielu ją odnajduje! [15] »Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. [16] »Po ich owocach poznacie ich. Czyliż się zbiera winogrona na tarninie, albo figi na ostach? [17] »Tak to każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo złe rodzi złe owoce. [18] »Nie może drzewo dobre przynosić owoców złych, ani drzewo złe przynosić owoców dobrych. [19] »Każde drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [20] »Tak więc po ich owocach poznacie ich. [21] »Nie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca Mego, który jest w niebiesiech, {ten wnijdzie do królestwa niebieskiego}. [22] »W dniu owym wielu Mi powie: Panie, Panie! Czyż nie prorokowaliśmy w Imieniu Twojem? Czyż w Imieniu Twojem nie wypędzaliśmy czartów? Czyż w Imieniu Twojem nie czyniliśmy wielu cudów? [23] »A wtedy Ja oświadczę im: Nigdy was nie znałem; idźcie precz ode Mnie wy, co popełniacie nieprawość! [24] »Każdy przeto, kto tych słów Moich słucha i wypełnia je podobny jest do męża mądrego, który zbudował sobie dom na opoce. [25] »l spadły nawałnice, i wezbrały potoki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom - a on nie runął, bo podwaliny jego były na opoce. [26] »Każdy natomiast, kto tych słów Moich słucha, ale ich nie wypełnia, podobny jest do męża głupiego, który zbudował sobie dom na piasku. [27] »I spadły nawałnice, i wezbrały potoki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom - a on runął, i upadek jego był wielki. [28] »A gdy Jezus ukończył tę mowę, zdumiewały się rzesze nad nauką Jego. [29] »Nauczał je bowiem mocą swej własnej powagi, a nie jak ich uczeni {i faryzeusze}. 
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl