Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 6
«  Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie spełniali przed ludźmi, by was widziano; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebiesiech. [2] »A więc: gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak zwykli czynić obłudnicy po bóżnicach i po ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją. [3] »Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twa lewica, co czyni twoja prawica; [4] »aby jałmużna twa została w skrytości: a Ojciec twój, który przenika skrytości, nagrodzi cię. [5] »A gdy się modlicie, nie postępujcie, jak obłudnicy, którzy lubią modlić się, po bóżnicach i po rogach ulic stojąc, by ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją. [6] »Kiedy zaś ty się modlisz, wejdź do izdebki swej, i zamknąwszy drzwi, módl się w skrytości do Ojca swego; a Ojciec twój, który przenika skrytości, nagrodzi cię. [7] »A na modlitwie nie mówcie wiele, jak poganie; mniemają bowiem; że będą wysłuchani dla wielomówstwa swego. [8] »Nie bądźcież tedy do nich podobni; wie bowiem Ojciec wasz; czego wam potrzeba, wpierw nim Go poprosicie. [9] »Wy przeto tak się macie modlić: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje; [10] »przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. [11] »Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; [12] »a odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; [13] »i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. {Amen}. [14] »Jeżeli bowiem odpuścicie ludziom ich wykroczenia, przebaczy i wam Ojciec wasz niebieski [upadki wasze]. [15] »Jeżeli zaś ludziom nie odpuścicie, to i Ojciec wasz nie odpuści wam grzechów waszych. [16] »A gdy pościcie, nie bądźcie posępni, jako obłudnicy; szpecą bowiem oblicza swe, by ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją. [17] »Ty zaś, gdy pościsz, namaść włosy swe i obmyj twarz swoją: [18] »aby ludzie nie spostrzegli twego postu, ale jedynie Ojciec twój, który jest w skrytości; a twój Ojciec, który przenika skrytości, nagrodzi cię. [19] »Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje wykopują i kradną; [20] »ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza nie niszczy, gdzie też złodzieje nie wykopują, ani kradną. [21] »Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje. [22] »Światłem ciała (twego) jest oko {twe}. Jeśli <więc> oko twe zdrowe będzie, całe ciało twoje będzie miało światłość; [23] »gdyby jednak oko (we chorzało; całe ciało twoje pozostanie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, stanie się ciemnością, to jakąż będzie ciemność sama!? [24] »Nikt nie może dwom panom służyć; bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym trzymać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. [25] »Dlatego powiadam wam: Nie troskajcie się o duszę waszą, co będziecie jedli <i co będziecie pili>, ani o ciało wasze, czem się okryjecie. Nie jestże dusza czemś większem, niż pokarm, a ciało, niźli odzież? [26] »Przypatrzcie się ptakom w powietrzu; wszakżeż one nie sieją, ani żną, ani nie zbierają do spichlerzy; a Ojciec wasz niebieski żywi je! Czyż wy nie warciście [wiele] więcej, niż one? [27] »A któż z was, choćby <najusilniej> przemyśliwał, zdoła do wzrostu swego dodać łokieć jeden? [28] »A czemuż troszczycie się o odzienie? Popatrzcie na lilie polne; jak to one rosną! Nie pracują, ani przędą. [29] »A powiadam wam, że i Salomon w całym przepychu swym nie odziewał się, jako jedna z nich. [30] »Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro idzie na spalenie, Bóg tak przystraja - o ileż więcej was, małej wiary! [31] »A przeto nie kłopoczcie się, mówiąc: Co będziemy jedli, albo co będziemy pili, lub czem się przyodziejemy? [32] »O to wszystko ubiegają się właśnie poganie; wszak Ojciec wasz niebieski wie, iż tego wszystkiego wam potrzeba. [33] »Szukajcie przeto na pierwszem miejscu królestwa {Bożego} i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. [34] »Nie troszczcie się więc o jutro; gdyż dzień jutrzejszy troskać się będzie sam o siebie; dość ma dzień każdy swojej własnej biedy. 
«  Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl